Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Schröder hervormt Duitse economie

De Duitse bondskanselier Gerhard Schröder heeft een grootscheepse bezuinigingsoperatie ter waarde van 30 miljard mark aangekondigd.

Tegelijkertijd gaan de belastingen voor bedrijven omlaag en wordt door hervorming van de pensioenen een begin gemaakt met het moderniseren van het sociale stelsel.

,,Dit is het grootste hervormingsproject, dat er ooit in de geschiedenis van de Bondsrepubliek is geweest'', zei Schröder vandaag tijdens een persconferentie in Bonn, waar hij samen met minister Hans Eichel van Financiën (SPD) de plannen presenteerde.

,,We zijn begonnen iets te doen aan de sociale rechtvaardigheid, nu willen we de aanbodkant van de economie stimuleren. We helpen bedrijven, zodat er nieuwe banen geschapen kunnen worden'', aldus de bondskanselier.

De regering wil de bezuinigingen bereiken zonder belastingverhoging. De `milieubelasting' stijgt wel. De benzineprijs zal tot 2003 met 24 pfennig per liter stijgen; jaarlijks 6 pfennig.

Met dit programma hoopt de rood-groene regering de uitgaven te consolideren en investeringen te stimuleren opdat nieuwe banen worden geschapen. Schröder heeft steeds onderstreept dat hij wil worden beoordeeld op het bestrijden van de hoge werkloosheid van ruim vier miljoen. Ook wil Schröder kiezers uit de zogenaamde Neue Mitte terugwinnen, die de SPD bij de recente Europese verkiezingen heeft verloren.

Schröder is als `economische vernieuwer' aan de macht gekomen, maar heeft op dat vlak na negen maanden regeren nog weinig laten zien. Van de 20 miljoen SPD-kiezers, die tijdens de Bondsdagverkiezingen in september vorig jaar op Schröder stemden, lieten er 12 miljoen het bij de Europese verkiezingen afweten, onder meer door niet te stemmen.

Een schok voor de SPD en de kanselier, die het ergste vrezen voor de verkiezingen het komende jaar in een aantal belangrijke deelstaten.

,,Ik heb begrepen, dat de binnenlandse politiek op orde moet worden gebracht'', zei Schröder gisteravond in een vraaggesprek op de televisie. Daarmee doelde hij op de overheidsuitgaven en de pensioenen, die onbetaalbaar worden als het stelsel niet wordt hervormd.

,,We moeten nu iets doen.'' De Duitse schulden zijn zeer groot. ,,Elke minuut betalen we alleen al honderdvijftigduizend mark aan rente.''

De Duitse werkgevers reageerden vanmorgen zeer positief op de bezuinigings- en hervormingsplannen van de regering. Werkgeversvoorzitter Dieter Hund verwelkomde vooral de hervorming in het pensioenstelsel, waar het gaat om een grotere eigen rol van de verzekerde.

Binnen de SPD waren vanmorgen kritische geluiden te beluisteren. Vooral het snijden in de pensioenen heeft bij veel traditionele sociaal-democraten kwaad bloed gezet.

Tijdens de persconferentie in Bonn toonde Schröder zich tevreden. Niet alleen was het hem en minister Eichel gelukt alle ministers 7,5 procent te laten bezuinigen. Ook slaagde de kanselier erin de Bondsdagfractie van de SPD en de Groenen deze week achter het bezuinigings- en hervormingsprogramma te scharen. Dit ondanks het feit dat er in Schröders eigen SPD vorige week al grote onrust over enkele uitgelekte maatregelen was ontstaan. De grote grief van traditioneel linkse SPD-ers en vakbondsvertegenwoordigers is de zogenaamde ontkoppeling. De regering wil de pensioenstijgingen loskoppelen van de gewone loonontwikkeling en enkel nog de inflatie corrigeren. Ook wil zij de salarissen voor ambtenaren ontkoppelen, evenals de uitkeringen voor ontvangers van bijstand en een werkloosheidsuitkering.

In Nederland werd al in de jaren tachtig ontkoppeld, maar voor Duitsland is een dergelijke salariskorting een unicum. In Schröders partij wordt al gesproken van `verborgen dynamiet' in de economische plannen, maar op steun van zijn fractie kan de kanselier vooralsnog rekenen. Ook de groene fractieleider Rezzo Schlauch sprak van een groot succes voor zijn partij en voor de rood-groene coalitie. ,,Het kabinet heeft een krachttoer geleverd, waartoe niemand ons in staat had geacht'', zei Schlauch vandaag.

Met de ingrijpende bezuinigingen wil de regering-Schröder een begin maken met vermindering van de hoge overheidsschuld van 1.500 miljard mark, die vooral is toe te schrijven aan de Duitse hereniging. Een hervorming van de ondernemersbelastingen per 2001, die neerkomt op een verlaging van de vennootschaps- en inkomstenbelasting tot 25 procent, moet de internationale concurrentiepositie versterken zodat Duitse bedrijven meer in eigen land investeren. Volgens de Bundesbank in Frankfurt zijn de buitenlandse investeringen van Duitse ondernemingen, alleen vorig jaar al, met 65 procent toegenomen.

De werkgevers hebben de voorstellen van de regering begroet. Hans-Olaf Henkel (BDI), woordvoerder van de industrie, zei dat de plannen van minister Eichel ,,steun verdienen''. Bij de vakbeweging hebben de voornemens een golf van verontwaardigde reacties uitgelokt. Voorzitter Herbert Mai van de (ÖTV, publieke diensten, transport, verkeer) had scherpe kritiek op het schrappen van zes procent van de banen bij de overheid. De belasting van zwakke inkomens en lastenverlichting voor ondernemers, betekende een ,,eclatante aanval'' op de sociale rechtvaardigheid.