Schiphol opnieuw ter discussie

Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) heeft gisteren verklaard dat ze de privatisering van Schiphol ,,op de iets langere baan'' wil schuiven. Schiphol reageerde teleurgesteld op de uitlating van de minister.

De minister zei dat het in elk geval onverstandig van de overheid zou zijn om haar aandelen in Schiphol te verkopen voor er een besluit is genomen over de plaats waar de groei van de luchtvaart in de toekomst wordt opgevangen: op Schiphol dan wel op een kunstmatig eiland in de Noordzee. ,,Als we kiezen voor de Noordzee is dat ook voor het Rijk zeer interessant. Daarom gaan we niet nu al privatiseren'', aldus Netelenbos. Het kabinet wil hierover uiterlijk eind dit jaar een besluit nemen.

Netelenbos is overigens voornemens veel extra bevoegdheden aan Schiphol over te dragen. Volgens haar kan de luchthaven in die situatie heel wel als een gewoon bedrijf functioneren zonder te zijn geprivatiseerd.

Woordvoerder R. Wever van Schiphol, dat al geruime tijd aandringt op een verzelfstandiging van de luchthaven, wees er vanmorgen op dat Schiphol zo echter wordt geremd in zijn ontwikkeling. De concurrentie tussen de grote Europese luchthavens wordt steeds feller en steeds meer luchthavens proberen hieraan door de vorming van allianties het hoofd te bieden.

Als voorbeeld noemde Wever de huidige privatisering van het vliegveld Rome. Schiphol is zeer geïnteresseerd om een groot deel van de aandelen over te nemen, maar kan dat niet omdat de Italiaanse overheid als voorwaarde heeft gesteld dat geen staatsbedrijf meer dan 2 procent van de aandelen mag bezitten. De staat der Nederlanden bezit nu nog driekwart van de aandelen van Schiphol. Concurrenten van Schiphol die al wel verzelfstandigd zijn zoals de Britse BAA kunnen daarentegen ongehinderd meedingen. Ook kan Schiphol bij alliantievorming, anders dan geprivatiseerde luchthavens, niet meedoen aan een grootscheepse ruil van aandelen.

Wever wees er verder op dat de groei van Schiphol dit jaar iets achterblijft bij de verwachtingen. In de eerste vijf maanden van dit jaar daalde de vrachtomzet met 1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal vliegbewegingen steeg met slechts 1,7 procent. Wel mocht Schiphol zich verheugen in een nog altijd fors groeiend aantal passagiers. Van begin januari tot eind mei waren dat er 6,8 procent meer dan in dezelfde tijd vorig jaar. Schiphol maakt zich vooral zorgen over het afgenomen aantal luchtvaartmaatschappijen dat intercontinentale vluchten op Schiphol uitvoert. Sinds begin vorig jaar heeft Schiphol per saldo zes maatschappijen zien vertrekken van de 35 die er waren.