Schilders gaan na mislukte CAO in staking

De schilders van de vakbonden CNV en FNV zijn vandaag begonnen met een landelijke stakingsactie. De CAO-onderhandelingen liepen 14 mei vast. De bonden willen een structurele loonsverhogingvan 7 procent over twee jaar. De werkgevers bieden 3 procent structureel per jaar plus een eenmalige uitkering van driehonderd gulden.Een ander probleem is de winterwerkloosheid onder schilders. De bedrijfstak moet tegenwoordig zelf voor de werkloosheidsuitkering van de thuiszittende schilders zorgen. De schildersbedrijven moeten daarvoor premie betalen. Werkgevers willen die premie gebruiken als stimuleringsmaatregel en willen verschil maken tussen bedrijven met veel en met weinig werkloze schilders. De bonden willen veel premie heffen in de zomer en minder in de winter zodat het voor de opdrachtgevers aantrekkelijker wordt om schilders 's winters aan het werk te zetten.

Voor de werkgevers komt de staking uiterst ongelegen. De schildersbedrijven hebben door de natte zomer van vorig jaar nog veel opdrachten liggen waardoor zij zeker 100 miljoen aan omzet zijn misgelopen.

Het betreft de tweede schildersstaking sinds de tweede wereldoorlog. De stakingsbereidheid van de schilders is volgens de bonden groot. Vanochtend voor negen uur hadden zich al meer dan 1000 schilders gemeld. De meldpunten zullen iedere dag verhuizen naar een andere plaats.