Razend knappe `comedy' uit Amerika

Ze lopen het publiek in om hier een naam, daar een woonplaats, hier een hobby, daar een beroep, hier een seksuele voorkeur en daar een favoriet lied te vragen – en zodra de antwoorden zijn verzameld, nemen ze elk op een kruk op het podium plaats om een versierscène te spelen. Zonder te dralen verwerken ze vervolgens al die biografische bijzonderheden in hun dialoog: de namen, de woonplaatsen, de beroepen, de seksuele voorkeur en het favoriete lied. Dat is geïmproviseerde comedy.

Seth Meyers en Jill Benjamin spelen Pick-ups and Hiccups in het door de Amerikaanse comedy-groep Boom Chicago heropende Leidsepleintheater in Amsterdam, in het kader van het American Adventures-festival. Hun optreden duurt vijf kwartier, waarvan ruwweg de helft vaststaat. De rest wordt ter plekke verzonnen en gespeeld, op basis van wat het publiek hen toeroept. Ze voeren een therapie-sessie uit, waarin de zaal de wendingen in het relaas van de cliënte invult. Ze maken één bezoeker tot de jongen die voor het eerst zijn aanstaande schoonouders bezoekt. Een ander wordt tot Cyrano-achtig souffleur gebombardeerd voor een balkonscène met de moderne nazaten van Roxane en Christian. En in de slotscène vormen de suggesties van het publiek zelfs het materiaal voor de prompt gezongen coupletten van een lied. Men moet wel buitengewoon alert, energiek, geconcentreerd en razend knap op elkaar zijn ingespeeld om de vaart erin te houden en voortdurend verrassend uit de hoek te komen. Meyers en Benjamin zijn dat. Met formidabele flair en tientallen trucs zetten ze alle situaties naar hun hand. Hij is de charmeur, die zijn oppervlakkige gelijkenis met Hugh Grant doortrapt uitspeelt, en zij is beurtelings de ka – met een snerpende stem die mij allengs ietwat murw maakte – en het onnozele meisje met de domme giechel. Samen bedrijven ze een genre, dat hier nauwelijks bekend is. Het is gericht op onmiddellijk en onophoudelijk scoren. En dat doen ze.

Voorstelling: Pick-ups and Hiccups, door Seth Meyers en Jill Benjamin. Gezien: 22/6 in Leidsepleintheater, Amsterdam. Aldaar t/m 2/7. Inl. (020) 5307300.