Principeakkoord CAO betaald voetbal

De Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO) heeft met de vakbond De Unie/ProProf een principeakkoord gesloten over een collectieve arbeidsovereenkomst voor de bedrijfstak betaald voetbal. Beide partijen, vertegenwoordigd door interimvoorzitter van de FBO Joost Melis en Jacques Teuwen van de De Unie, hebben het akkoord gisteren in Rotterdam ondertekend.

De grootste vakbond van de profvoetballers, de Vereniging van Contract Spelers VVCS, krijgt deze week de gelegenheid de nieuwe CAO te bestuderen. Tot nu toe heeft deze organisatie, zelf aangesloten bij de FNV, geweigerd ProProf te erkennen. Een aantal voetbalmakelaars richtten in februari ProProf op uit onvrede over het uitblijven van een CAO.

Een arbeidsovereenkomst was dringend nodig om de nadelige gevolgen van de nieuwe flexwet voor het betaalde voetbal te voorkomen. Volgens deze wet kunnen profspelers na een dienstverband van drie jaar of na een derde contract met een opzegtermijn van een maand zonder afkoopsom van club veranderen. De FBO legt het bereikte CAO-akkoord, ongeacht meedoen van de VVCS, in elk geval op korte termijn ter goedkeuring voor aan het ministerie van Sociale Zaken.

Volgens Teuwen krijgt de VVCS, die driekwart van de profspelers vertegenwoordigd, nog de gelegenheid een eigen inbreng te tonen. ,,Wij zouden graag zien dat de VVCS deze kwestie met een open mind beoordeelt.''

VVCS-voorzitter Van Seggelen wil vooralsnog niet inhoudelijk op het bereikte akkoord ingaan. ,,Ik ken de details nog niet. Voorlopig neem ik alles voor kennisgeving aan en zal ik op korte termijn contact opnemen met de FNV. Dat er overeenstemming is bereikt verrast me geenszins. Er is niet onderhandeld. Dit is gewoon een één-tweetje tussen twee partijen.'' (ANP)