Parlement wil betaald zorgverlof

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat werknemers een wettelijk recht krijgen op een betaald zorgverlof van maximaal tien dagen.

Daarmee gaat de Kamer verder dan het kabinet, dat slechts een recht op onbetaald verlof voor de zorg voor zieke kinderen en familieleden in de eerste graad in de wet wil vastleggen. Van de grootste vijf partijen is alleen de VVD hiervoor.

Morgen debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Verstand (Sociale Zaken, PvdA) over haar nota `Arbeid en Zorg' waarin een aantal voorstellen staat om verlofregelingen op elkaar af te stemmen en uit te breiden. Doel is vooral drempels weg te nemen voor vrouwen die wegens het hebben van kinderen niet bereid zijn te werken.

Een van de in het oog springende voorstellen was aanvankelijk een zorgverlof van maximaal tien dagen waarbij het loon zou worden doorbetaald. Na verzet in het kabinet, en vooral van de werkgevers die menen dat zo'n verlof hun vijftien miljard gulden gaat kosten, veranderde Verstand dit in een wettelijk recht op onbetaald verlof. Werkgevers en werknemers zouden via de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) eventuele betaling moeten afspreken.

Via de Tweede Kamer kan de staatssecretaris nu alsnog haar zin krijgen en een recht op betaald verlof in de wet vastleggen. Verstand heeft economische instituten uit laten rekenen wat dit de werkgevers gaat kosten. Bij volledige loondoorbetaling kost het de werkgevers tussen de 365 en 890 miljoen gulden.

De vraag hoe die kosten gefinancierd moeten worden is echter nog onderwerp van discussie. Zo bestaat de vrees dat als individuele werkgevers voor de kosten van het verlof op moeten draaien, ze minder snel vrouwen met kinderen aan zullen nemen, omdat bij hen de kans op gebruik van het zorgverlof het grootst is. Een oplossing hiervoor is het vormen van een collectief fonds waaruit de werkgever kan putten.

Een ander punt waarover Kamer en kabinet het eens moeten worden is of het loon volledig moet worden doorbetaald. Denkbaar zijn ook varianten waarbij de werkgever maximaal zeventig procent van het minimumloon betaalt. GroenLinks stelt de variant voor om wettelijk vast te leggen dat een werknemer zeventig procent van het minimumloon krijgt en dat in CAO's kan worden afgesproken of dat opgehoogd wordt naar honderd procent van het minimumloon, of naar een bepaald percentage van het loon van de verlofnemende werknemer.

ACHTERGROND: pagina 3

Verstand

In Parlement wil betaald zorgverlof (23 juni, p. 1) staat dat staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken van de PvdA is. Zij is van D66.