Nieuwe waterinstallatie goed voor milieu

Delta Nutsbedrijven en US Filter hebben samen een nieuw bedrijf opgericht dat op het terrein van Dow Chemical in Terneuzen een geavanceerde nieuwe installatie voor de behandeling van industriewater gaat bouwen. De fabriek, die twee bestaande installaties vervangt, vermindert de emissie van het broeikasgas CO2 met 108.000 ton per jaar, ofwel 90 procent. Afvalwater, in totaal 3 miljoen kubieke meter per jaar, wordt optimaal hergebruikt en zout water uit de Westerschelde wordt geschikt gemaakt voor gebruik. De totale investering bedraagt bijna 100 miljoen gulden, inclusief de aanleg van infrastructuur. Vandaag hebben de betrokken partijen het contract ondertekend. (Redactie Economie)