Klokkenberg

In het artikel Ruzie rond medisch centrum Klokkenberg krijgt juridisch vervolg (in de krant van donderdag 17 juni, pagina 10) stond dat in 1995 het conflict escaleerde doordat een deel van de medische staf een tijdens een operatie gemaakte fout wilde verzwijgen. Dit is onjuist. De medische staf wilde het voorval niet verzwijgen, maar was het oneens met de manier waarop de toenmalige directeur dr. G.M.H. Tanke het in de publiciteit behandelde.