IMF heeft meer geld nodig voor schuldverlichting

Het Internationaal Monetair Fonds(IMF) heeft extra middelen nodig om bij te kunnen dragen aan de kwijtschelding van schulden van de armste landen. IMF-directeur Michael Camdessus zei gisteren in Washington dat hij nu de omstreden verkoop van goud wil doorzetten en ook donorlanden om aanvullende financiering zal vragen. Hij beloofde maatregelen om te voorkomen dat de goudverkoop de financiële markten verstoord.

De G7-landen hebben afgelopen weekeinde in Keulen beloofd schulden van de armste ontwikkelingslanden kwijt te schelden. Camdessus, die positief reageerde op het besluit van de G7, zal deze zomer bij de rijke landen langsgaan om de volledige begroting van het hulpplan rond te krijgen. Met de schuldenkwijtschelding is een bedrag van 70 miljard dollar gemoeid. Het besluit van de G7 is een uitbreiding van het bestaande HIPC-hulpplan, dat de schuldenlast van 41 zeer arme landen (Heavily Indebted Poor Countries) moet verlichten.

Het IMF pleit al sinds 1996 voor de verkoop van goud om haar leningen aan de arme landen te kunnen bekostigen. Het is de bedoeling om tien miljoen ounces goud te verkopen en de opbrengst onder te brengen in een speciaal fonds. Het geld wat met dat fonds wordt verdiend kan vervolgens aan de arme landen worden besteed.

Van ouds zijn vooral Duitsland en de Vereningde Staten tegen de goudverkoop. De nieuwe Duitse regering neemt inmiddels een minder harde positie in als onder kanselier Kohl. In de VS bestaat nog altijd veel verzet tegen de IMF-plannen.

Verschillende Amerikaanse senatoren reageerden gisteren afwijzend op het voorstel van Camdessus. De senatoren menen dat de goudverkoop precies die landen zal benadelen die het IMF juist probeert te helpen. Van de 41 landen die in het hulpprogramma zijn opgenomen produceren er 36 zelf goud.

De verwachte daling van de goudprijs zou ook een gevaar vormen voor het Amerikaanse bedrijfsleven. De Amerikaanse regering kan zonder de toestemming van het congres de goudverkoop niet goedkeuren. (Reuters)