Hoofdstad mogelijk één dag autoloos

Jarenlang bestaan er plannen voor, een recent pleidooi van bekende Amsterdammers lijkt voor een doorbraak te hebben gezorgd: Amsterdam krijgt mogelijk een autoloze zondag. Het college van B en W heeft de gemeenteraad gevraagd hierover een besluit te nemen.

Al in 1997 stelde GroenLinks voor een maandelijkse autoloze zondag in te stellen. Om te beginnen zou er eens een experiment moeten plaatsvinden. Maar het college van B en W stelde keer op keer behandeling van het onderwerp uit. De ergernis over de lange files, vooral naar de Bijenkorf, zorgde er voor dat een groep bekende Amsterdammers, zoals Youp van `t Hek, Jos Brink, Marga Minco en Adelheid Roosen, vorige week de gemeente opriepen zondag 19 september uit te roepen tot autoloze zondag. Onder die druk heeft het college van B en W de verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de gemeenteraad. Het stadsbestuur heeft zelf geen standpunt, maar het denkt wel dat Amsterdammers door zo'n dag zich bewuster worden van een meer leefbare stad zonder auto's.

Aan het experiment zijn voorwaarden gebonden. De hulpdiensten moeten kunnen blijven rijden, evenals automobilisten die kunnen aantonen dat ze niet op een andere manier op hun werk kunnen komen. GroenLinks en de VVD staan zoals bij alle verkeersdiscussies in Amsterdam weer lijnrecht tegenover elkaar. De VVD omschrijft het plan als ,,hobbyisme van GroenLinks''. In andere gemeenten zijn al autoloze zondagen geweest.

Het Landelijk Overlegorgaan Autovrije Zondag wil 19 september tot landelijke autoloze zondag uitroepen.