`Hongersnood dreigt in Afrika'

Het Wereld Voedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties heeft gisteren gewaarschuwd voor ernstige voedseltekorten en dreigende hongersnood in de Hoorn van Afrika als gevolg van uitblijvende regens. Doordat de afgelopen twee maanden veel minder regen is gevallen dan normaal, zullen de gewassen in een groot deel van Somalië, Ethiopië en ook Kenia niet of nauwelijks tot wasdom komen. Bovendien zijn de gewassen in Kenia aangetast door een rupsenplaag die zich ook naar andere streken kan verspreiden. (AFP)