Gevangene, tbs'er vaker in beroep

Steeds meer gedetineerden en tbs-gestelden gaan in beroep. Ze doen dat omdat ze het niet eens zijn met maatregelen gedurende hun detentie, bijvoorbeeld het intrekken van verlof en het niet mogen werken.

Het aantal beroepszaken bij de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing is in 1998 met 714 gestegen ten opzichte van 1997. Het totaal aantal binnengekomen zaken bedroeg 2.206.

Beklagcommissies bij de betreffende inrichtingen wezen de klachten in eerste aanleg af. Klagers kunnen in beroep bij de Centrale Raad voor Strafrechtstoepassing. De raad adviseert de minister van Justitie over de tenuitvoerlegging van sancties, houdt toezicht op uitvoering van straffen en maatregelen en spreekt recht in beklagzaken in beroep.

De grootste stijging, zo meldt het jaarverslag over 1998, is te zien bij de beroepscommissie voor tbs-gestelden waarbij klachten worden afgehandeld over bijvoorbeeld het niet tijdig overplaatsen naar een tbs-inrichting. Vorig jaar betrof dit negentig beroepszaken.

De raad vindt dat het regime in Nederlandse strafinrichtingen niet verder mag versoberen, omdat dit niet bijdraagt aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Daarnaast zou een verdere versobering gevolgen kunnen hebben voor de beveiligingstaak van het personeel en de contacten tussen gedetineerden en personeel. Ook adviseert de raad maatschappelijke organisaties, die zich inspannen voor de kansarmere justitiabelen, financieel te steunen. (ANP)