Filmmuseum niet blij met besluit Van der Ploeg

De Amsterdamse cultuurwethouder Saskia Bruines is zeer teleurgesteld over het gisteravond bekendgemaakte besluit van staatssecretaris Rick van der Ploeg om het nieuwe Instituut voor Beeldcultuur (ICB) in principe in Rotterdam te vestigen. ,,Het is een domper, een zwarte dag voor de foto- en filmcultuur in Amsterdam'', aldus Bruines. Vooral de mogelijke verhuizing van het Filmmuseum naar Rotterdam zegt de wethouder zeer te betreuren. ,,Het museum wordt hier intensief gebruikt door zowel algemeen als professioneel publiek. De vraag is hoe dat in Rotterdam zal gaan.'' Het besluit is voor Bruines geen reden de eigen Amsterdamse plannen terzijde te schuiven. ,,Allereerst is er nog steeds geen defintief besluit. Daarnaast vragen de gesprekken die we de afgelopen maanden met de diverse instellingen hebben gevoerd om een vervolg. De constatering dat deze stad voor fotografie een beter podium moet hebben blijft staan, ondanks het besluit van de staatssecretaris.''

Het ingrijpendste gevolg van de beslissing is de verhuizing van het Filmmuseum van Amsterdam naar Rotterdam. Dig Istha, bestuursvoorzitter van het Filmmuseum, is ,,niet gelukkig''. Istha: ,,Bestuur, directie en ondernemingsraad hebben alledrie een voorkeur voor vestiging in Amsterdam. Qua publiek, professionele wereld en locatie is dat een betere keuze.'' De suggestie dat de directie als enige partij wél zou voelen voor verhuizing naar Rotterdam, wordt door hem tegengesproken. ,,Er was sprake van verschillende benaderingen, maar inmiddels is overeenstemming bereikt. Het eerste voorstel van Amsterdam was onvoldoende, daar hebben we het gemeentebestuur op aangesproken en met hun laatste plannen zijn wij zeer content. Van der Ploeg heeft het advies gevolgd van de Raad voor Cultuur, maar die is buiten zijn mandaat gegaan door zich in de stedenstrijd te mengen, dat hadden ze niet moeten doen.'' Istha voorziet problemen met het vinden van nieuwe werknemers in Rotterdam: ,,Het Filmmuseum heeft 140 gespecialiseerde werknemers, die makkelijk emplooi bij andere instellingen in Amsterdam zullen vinden als ze daar willen blijven.'' Directie en ondernemingsraad van het Filmmuseum hebben na overleg vanmorgen besloten om pas begin volgende week te reageren.

Tegenover de teleurstelling in Amsterdam staat vreugde in Rotterdam. Loek van der Molen, directeur van het Nederlands Foto Instituut, reageert verheugd. ,,De samenwerking tussen de verschillende visuele disciplines kan nu eindelijk op de rails worden gezet.'' Van der Molen benadrukt dat het daarbij geenszins gaat om een fusie tussen de verschillende instellingen. ,,Het is zeker niet onze bedoeling om alles op één hoop te gooien.'' Van der Molen reageert daarmee op uitspraken van Prins Bernhard Fonds-directeur Meerdink die liet weten bang te zijn dat de fotografie binnen het beoogde multimedia-instituut zal `ondersneeuwen'. Van der Molen: ,,Wat de deelnemende instellingen beogen is samenwerking op de raakvlakken. De fotografie zal duidelijk een eigen positie binnen het instituut krijgen. Sterker nog, de huidige opzet maakt het mogelijk om eindelijk eens een volwassen fotomuseum op te zetten.'' Over samenwerking met instellingen elders: ,,Als instituut hebben we een verantwoordelijkheid voor de infrastructuur. Ik hoop dat het besluit voor Amsterdam geen reden is zich terug te trekken op lokale stellingen.''

Ook Flip Bool, directeur van het Nederlands Fotoarchief, ziet een rol weggelegd voor andere instellingen. Bool: ,,Ik gun het Rotterdam van harte. Het plan voor een instituut voor beeldcultuur is hier geboren en door de gemeente zeer goed opgepakt. Het zou zuur geweest zijn als het naar Amsterdam zou zijn gegaan. Anderzijds is er in die stad duidelijk behoefte aan een podium voor fotografie. Ik vind dat er op korte termijn overleg met de stad gevoerd moet worden om te zien hoe er additioneel bij het Rotterdamse instituut in Amsterdam iets kan worden opgezet.'' Volgens Bool past een dergelijke opzet binnen de plannen van Van der Ploeg. ,,Hij legt de nadruk op samenwerkingsverbanden in den lande. daar zouden ook andere steden bij betrokken moeten worden.'' Wat het publieksbereik betreft zegt Bool ,,niet pessimistisch te zijn''. ,,De stad zal er hard aan moeten trekken, harder dan in Amsterdam. Maar het moet kunnen. De fotografen in Amsterdam zullen ongetwijfeld klagen over de afstand, maar dat vind ik eerlijk gezegd een kinderachtig argument.''

Het Prins Bernhard Fonds dat eerder besloot het uit het Wertheimer-legaat op te richten fotomuseum in Amsterdam te willen vestigen, reageert terughoudend. Volgs een woordvoerdster zal het bestuur de definitieve beslissing van Van der Ploeg afwachten. ,,Het PBF heeft de taak het legaat optimaal te besteden. We meenden dat dat in Amsterdam zou kunnen op voorwaarde dat het Foto Instituut en het Fotarchief zouden verhuizen. Nu aan die voorwaarde niet voldaan lijkt te kunnen worden, ligt de zaak weer geheel open.''