Dioxineaffaire: vetsector aan banden gelegd

De vetsector in Nederland wordt aan banden gelegd. Het Productschap Diervoeder vaardigt een tijdelijk verbod uit voor de verwerking van risicovolle afvalstromen tot veevoeder. De maatregel, die is ingegeven door de dioxineaffaire, gaat eind deze week in en wordt dwingend opgelegd aan alle bedrijven in de vetverwerking.

Het productschap heeft tot de bestuurlijke maatregel besloten in overleg met het ministerie van Landbouw en het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO), waaronder de vetbedrijven vallen. Het productschap is een publiekrechtelijk lichaam dat wettelijke taken van de overheid uitvoert.

,,De maatregel is genomen uit voorzorg, omdat er een potentieel risico van vervuiling bestaat bij het gebruik van het afval'', zegt directeur drs. E. Wermuth van het productschap MVO. Hij legt er de nadruk op dat het om een tijdelijk verwerkingsverbod gaat, vooruitlopend op een definitieve regeling.

Vanaf eind deze week zal het in de vetsector verboden zijn nog langer gebruikte frituurvetten afkomstig van huishoudens te verwerken in vetten voor diervoeders. Verboden zijn ook vetten die vrijkomen bij het schoonmaken van tankwagens en zogenoemde putvetten die verontreinigd kunnen zijn met afvalwater.

Vanaf volgende week zullen de inspectiedienst van het Productschap Diervoeder, de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) gaan toezien op het naleven van het verwerkingsverbod. Overtreders kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

Het Productschap Diervoeder is intussen bezig met een regeling waarin enkele afvalstromen definitief verboden zullen worden.

Tijdens een vergadering van vetverwerkers, gisteren in het kantoor van het Productschap MVO, is besloten tot oprichting van een branchevereniging. Die moet kwaliteitsregels aan de bedrijven opleggen.

In het onderzoek naar de dioxineaffaire in België is inmiddels gebleken dat het verdachte Waalse bedrijf Fogra afgelopen maanden ook vet heeft geleverd aan de Nederlandse vethandelaar Demeter Vet uit Alblasserdam. Die heeft het vet doorverkocht aan afnemers in Spanje. Spaanse autoriteiten hebben inmiddels het Belgische ministerie van Landbouw om informatie gevraagd. Volgens directeur G. Ebelie van Demeter Vet hebben monsters van het vet, dat op eigen verzoek van Demeter is geanalyseerd, uitgewezen dat er geen dioxinen in de vijf geleverde tankwagens zaten.

DOSSIER: www.nrc.nl

    • Joep Dohmen