Brabants convenant economie-milieu

Noord-Brabant streeft de komende decennia naar een zo evenwichtig mogelijke economische en ecologische ontwikkeling. Werkgevers- en werknemersorganisaties, de Brabantse Milieu Federatie en het provinciebestuur hebben die doelstelling gisteren in Vught formeel vastgelegd in een convenant.

Volgens commissaris van de koningin mr. F. Houben is met het convenant niet ineens alles geregeld. ,,Dilemma's blijven bestaan en we zullen ook in de toekomst knopen moeten doorhakken'', aldus de commissaris. (ANP)