`Beeldinstituut moet naar Rotterdam'

Het Instituut voor Beeldcultuur (IBC) zal in principe gevestigd worden in Rotterdam. Dat schrijft staatssecretaris van cultuur Rick van der Ploeg in een gisteravond gepubliceerde brief aan de gemeentebesturen van Rotterdam en Amsterdam.

Een werkgroep, bestaande uit de directeuren van de vijf betrokken instellingen onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, moet voor 1 oktober een architectonisch en financieel plan maken voor het nieuwe instituut. Pas daarna neemt Van der Ploeg een definitief besluit.

,,De overtuigende en enthousiaste wijze waarop Rotterdam zich profileert als centrum en vestigingsplaats voor bedrijven en instellingen op het gebied van de mediatechnologie alsmede de wijze van omgaan met de vele culturen die Rotterdam rijk is'' ligt ten grondslag aan het besluit van Van der Ploeg, die daarbij het eerder uitgebrachte advies van de Raad voor Cultuur heeft overgenomen.

In het IBC moeten het Nederlands Foto Instituut, het Nederlands Fotoarchief, het Nationaal Fotorestauratie Atelier, het centrum voor nieuwe media V2, Rotterdam, en het nu nog in Amsterdam gevestigde Filmmuseum gezamenlijk worden ondergebracht. De gemeente Rotterdam stelt het voormalige pakhuis Las Palmas op de Kop van Zuid beschikbaar voor de vestiging van het nieuwe instituut. Ook Amsterdam was in de race als vestigingsplaats voor de instelling.

In zijn brief sluit Van der Ploeg de betrokkenbeid van Amsterdam bij de totstandkoming van het ICB overigens niet volledig uit. Gezien de ontwikkelingen binnen de verschillende disciplines op het gebied van de beeldcultuur is ,,intensieve samenwerking tussen de instellingen op dat gebied zeer wenselijk, zelf onvermijdelijk'', aldus de staatssecretaris. Hij noemt daarbij naast Amsterdam onder meer Groningen.

De instellingen zouden gezamenlijk met het IBC een netwerk moeten vormen waarbinnen informatie-uitwisseling, bruikleen, programmeringsafspraken en andere vormen van samenwerking gestalte kunnen krijgen.

Deze `satellietstructuur', voorgesteld door de Groningse Noorderlicht-organisatie, werd ook door de Raad voor Cultuur onderschreven.

Van der Ploeg schrijft binnenkort contact op te zullen nemen met het Prins Bernhard Fonds (PBF). Het PBF beheert het legaat van jurist en amateur-fotograaf Hein Wertheimer (25 miljoen gulden) dat bestemd is voor de oprichting van een fotomuseum. Dit fotomuseum, dat door het PBF-bestuur bij voorkeur in Amsterdam zou moeten worden gevestigd, zal eveneens deel uitmaken van het IBC.