Stroomsector houdt vast aan kolen

De stroomsector werkt niet mee om de centrales van kolen naar gas om te bouwen. Hierdoor krijgt een kwart van de kabinetsplannen om de uitstoot van het broeikasgas CO2 terug te dringen, een wankele basis. De sector studeert wel op alternatieven om het kabinet toch aan de gewenste reductie te helpen. Daarbij speelt het langer openhouden van kerncentrale Borssele en belangrijke rol. ,,Wij gaan het overleg constructief aan om de doelstelling van het kabinet zo dicht mogelijk te benaderen. Maar wij zijn niet bereid tot overeenstemming te komen over de ombouw van kolen naar gas. Bedrijven als EZH en EPZ, die relatief veel op kolen stoken, zullen niet vrijwillig hun hoofd op het hakblok leggen'', zegt R. van 't Hullenaar, voorzitter van EnergieNed. (ANP)