Sociale zekerheid later geprivatiseerd

De privatisering van de sociale zekerheid wordt uitgesteld. De Tweede Kamer wil dat het kabinet eerst duidelijk maakt wat de gevolgen zijn van het privatiseren van uitvoeringsinstellingen (uvi's) zoals Gak en GUO/Cadans. Dat bleek gisteren bij het kamerdebat over de toekomstige uitvoering van de sociale zekerheid.

Het kabinet zegde bij monde van staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) toe na de zomer duidelijk te maken welke uitvoeringsproblemen naar verwachting ontstaan als de uvi's worden geprivatiseerd. Vooral de grootste coalitiefractie, PvdA, drong hierop aan. Wat het Tweede-Kamerlid Noorman-Den Uyl (PvdA) betreft moet het kabinet ,,een pas op de plaats maken'' met de plannen over de uvi's. De PvdA wil de mogelijkheid openhouden om deze organisaties niet te verkopen, maar ,,in het publieke domein onder te brengen''. Daarmee is een belangrijk twistpunt in de kabinetsplannen, de situering van de claimbeoordeling, opgelost. Het kabinet wil deze beoordeling – of iemand recht heeft op een uitkering – onderbrengen in de (geprivatiseerde) uvi's, maar laten uitvoeren door overheidsfunctionarissen.

Tegenstanders hiervan vrezen dit dat leidt tot onnodig heen en weer schuiven van dossiers. Daar is geen sprake meer van als zowel de uvi's als de claimbeoordeling publiek blijven.

De privatisering van de uvi's is vooral bedoeld om de uitvoering van de sociale zekerheid efficiënter en goedkoper te maken. Hoogervorst gaf toe dat die privatisering meer problemen oplevert dan eerder voorzien.

WORSTELINGpagina 19