Peper: herindeling Haagse regio blijft

Minister Peper (Binnenlandse Zaken) houdt vast aan de gemeentelijke herindeling van Den Haag. In 2002 zouden de nieuwbouw locaties Ypenburg, Leidschenveen en een deel van Wateringse Veld alsmede delen van de randgemeenten bij de stad moeten worden gevoegd. Peper heeft dit gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De uitbreiding van de stad, die kampt met financiële problemen door ruimtenood, zou op termijn enkele tientallen miljoenen per jaar moeten opleveren. Een gezamenlijk voorstel van Den Haag en de randgemeenten om een stadsprovincie te vormen is volgens Peper op korte termijn niet haalbaar.

Minister Peper volgt met het herindelingsplan de motie-Remkes die in 1997 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Daarin werd vastgelegd dat de financiële problemen van Den Haag het beste opgelost kunnen worden door gebiedsuitbreiding. Daarmee zou moeten worden voorkomen dat Den Haag niet opnieuw onder curatele van het rijk komt te staan.

Peper zal in augustus en september met de gemeenten Den Haag, Leidschendam, Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk, Voorburg en Wateringen gesprekken gaan voeren over de precieze uitvoering van de herindeling. Uiteindelijk zal de Tweede Kamer een besluit van de minister nog moeten goedkeuren.

Aanvankelijk zou de provincie Zuid-Holland een besluit nemen over een oplossing voor de ruimtenood van Den Haag, maar vorig jaar verbood de rechter op het laatste moment een besluit. De provincie Zuid-Holland had volgens de rechter verzuimd advies in te winnen bij de ondernemingsraden van de randgemeenten. Daarop gaf de provincie het dossier terug aan minister Peper.

De gemeente Den Haag heeft gisteren ingenomen gereageerd op het voorstel van Peper. Den Haag dringt er bij de minister op aan om nu zo snel mogelijk tot een definitief besluit over te gaan.

De randgemeenten zijn teleurgesteld over het voorstel van de minister. Vorig jaar ontstond groot verzet tegen de plannen.