Ondernemers voorzien toename van productie

Het vertrouwen van industriële ondernemers in de economie is in mei voor de derde maand op rij toegenomen. Het zogeheten producentenvertrouwen is daardoor terechtgekomen op het hoogste niveau van de afgelopen negen maanden.

De industriële ondernemers baseren hun optimisme vooral op een verwachte productietoename in de komende drie maanden, zo blijkt uit de jongste conjunctuurtest van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De industrie heeft in mei meer orders binnengehaald dan in april. Dat heeft nog niet geleid tot een toename van de bedrijvigheid. Aan de toegenomen vraag kon worden voldaan door uit voorraad te leveren.

De prijzen voor industriële producten zijn de afgelopen maanden gestegen. De ondernemers verwachten voor de komende drie maanden een lichte stijging van de productie en de verkoopprijzen. Dat geldt vooral voor de basischemie en de basismetaal.

De indicator van het producentenvertrouwen kwam over mei uit op 1,6 (1,2 in april). Dit cijfer is gebaseerd op de verwachte bedrijvigheid en het oordeel van ondernemers over orderpositie en de voorraden gereed product.