Geen extra kandidaat positie Ombudsman

De Tweede Kamer zal geen nieuwe kandidaten voordragen voor de functie van Nationale Ombudsman. Voorzitter Van Nieuwenhoven heeft dit vanmorgen aan de leden van de Tweede Kamer laten weten. Gisteren ontstond onrust over de te volgen procedure nadat oud-minister Sorgdrager, de nummer één op de voordracht, haar sollicitatie introk.

Voorzitter Van Nieuwenhoven heeft vanmorgen, na spoedoverleg met de Kamercommissie die de voordracht deed, vastgesteld dat de gevolgde procedure ,,correct is verlopen'' en er geen aanleiding is voor een nieuwe voordracht. Het toevoegen van nieuwe kandidaten of het heropenen van de selectieprocedure werd in het overleg ,,oneigenlijk'' genoemd.

Van Nieuwenhouwen adviseerde de Kamer om komende donderdag een nieuwe ombudsman te kiezen. Daarbij geldt dat de nummer twee van de voordracht, de Nijmeegse hoogleraar mr. R. Fernhout, nu als de eerste kandidaat moet worden gezien.

Nadat gisteren bekend werd dat oud-minister Sorgdrager zich wegens de ,,indringende'' discussie over haar persoon terugtrok als kandidaat-Ombudsman wilden enkele Kamerfracties een nieuwe procedure beginnen. Daarbij werd gedacht aan het toevoegen van een nieuwe kandidaat aan de voordracht of, nog verstrekkender, het vragen van een nieuwe aanbeveling aan de `commissie van wijzen' die de Kamer eerder adviseerde over de voordracht.

Zo opperde de VVD om de hoogleraar onderwijsrecht en senator van CDA-huize, mr.dr. A. Postma, aan de voordracht toe te voegen. In CDA-kring werd het als ,,een politiek opzetje'' en ,,een rotstreek'' gezien dat de naam van Postma in de publiciteit is gebracht. Postma was een van de acht kandidaten met wie uitvoerig is gesproken, maar die niet op de voordracht stond.