Frankrijk wacht met 35-urige werkweek

De verplichte werkweek van 35 uur voor iedereen in Frankrijk gaat een jaar later in dan bedoeld. De breedlinkse coalitie hamerde steeds op invoering per 1 januari 2000. De wet, die nu in 2001 ingaat, geldt als een belangrijk wapen in de strijd tegen de werkloosheid (boven de 11 procent).

In Le Monde van vandaag maakt minister van arbeid en solidariteit Martine Aubry bekend dat het jaar 2000 aan grote bedrijven wordt gegeven als een verder `jaar van onderhandelingen'. Werkgevers en gematigde vakcentrales hebben betrekkelijk positief gereageerd. Linkse bonden en partijen vrezen dat van uitstel afstel komt en zijn daarom kritisch.

Minister Aubry zegt nog steeds weinig over de gevolgen van de 35-uur-wet voor deeltijdarbeid. De regering wil liever dat iedereen 35 uur werkt dan dat veel mensen korter werk vinden. Om de bedrijven te lokken toch vast zo snel mogelijk akkoorden te sluiten met de vakbonden of ondernemingsraden wordt overwerk boven de wettelijke 35 uur per week maar met tien procent extra belast (tot een maximum van 39 uur werk per week). Na 2001 zal overwerk met 25 procent extra worden belast. (Marc Chavannes, Parijs)