Tekort aan directeuren basisschool

Basisscholen zullen het komende decennium kampen met een tekort aan directeuren. Tweederde van de schoolleiders gaat voor die tijd met pensioen. De kans dat leraren hen opvolgen is klein door het lerarentekort.

Dit blijkt uit een enquête dat de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) heeft gehouden onder 727 schoolleiders, ongeveer tien procent van het totaal. Tweederden van hen blijkt 46 jaar of ouder te zijn en gaat dus binnen tien jaar met pensioen. De AVS verwacht dat veel directeuren voor de pensioensgerechtigde leeftijd al het werk neerleggen, omdat zij aangeven hun functie `zwaar' te vinden. Zo krijgt één op vijf directeuren van zijn schoolbestuur veel minder uren per week de tijd om zijn directietaken uit te voeren dan waar hij wettelijk recht op heeft.

Naast hun leidinggevende werkzaamheden staan directeuren vaak zelf voor de klas. Doordat het tegenwoordig moeilijk is vervangers te vinden voor zieke onderwijzers treedt driekwart van de directeuren zelf ook nog als vervanger op. Ondanks dit soort noodgrepen heeft dertig procent van de scholen wel eens een klas naar huis gestuurd omdat er geen vervanger te vinden was. Zestig procent van de scholen spreidt de klas van de zieke onderwijzer over andere klassen, die dan zo'n 45 leerlingen tellen. Voor de uren dat schoolleiders een collega vervangen, worden zij niet betaald in tegenstelling tot de gewone vervangers.

Door het lerarentekort, dat met name in de Randstad problemen veroorzaakt, verwachten de directeuren dat niemand hen wil opvolgen – zij verdienen gemiddeld weinig meer dan een onderwijzer. De AVS is ,,zeer verontrust'' over het feit dat eenderde van de schoolleiders de afgelopen drie jaar heeft overwogen om zijn functie op te geven omdat ze het zwaar vinden.

De vervanging van zieke leraren proberen schooldirecteuren op de lange termijn te ondervangen door vervangers aan de school te binden. Betere opvang van eigen kinderen van vervangers en meer begeleiding voor de vervanger zelf, is het devies. Ook constateren scholen dat ze rekening moeten houden met de eisen van de vervanger: vaak wil die per se lesgeven aan jonge of juist oudere kinderen en op bepaalde dagen.