Sorgdrager trekt zich terug voor topfunctie

Oud-minister Sorgdrager heeft zich teruggetrokken als kandidaat voor de functie van Nationale Ombudsman. Zij vindt dat de ,,indringende discussie'' over haar persoon ,,afbreuk doet aan het ambt van Nationale Ombudsman'', zo is vanmiddag bekend geworden.

De gehele oppositie in de Tweede Kamer vond Sorgdrager ongeschikt voor de functie van Ombudsman. Zij zou als voormalig minister van Justitie niet onafhankelijk kunnen opereren. Het CDA oordeelde bovendien dat met haar benoeming het ambt van Nationale Ombudsman zou worden ,,gepolitiseerd''. De Socialistische partij had voor morgen al een debat aangevraagd over de kandidatuur van Sorgdrager.

De Tweede Kamer zal komende donderdag naar verwachting prof.mr. R. Fernhout, hoogleraar Europees en migratierecht in Nijmegen, benoemen tot Nationale Ombudsman. Fernhout staat als nummer twee op de voordracht die een commissie uit de Tweede Kamer opstelde. De oppositie heeft tegen zijn persoon geen bezwaren.

Fractieleider De Hoop Scheffer van het CDA noemde de beslissing van Sorgdrager om zich terug te trekken vanmorgen ,,zeer verstandig'' en ,,goed'' voor de functie van Ombudsman. D66-fractieleider De Graaf zei de beslissing van Sorgdrager ,,zeer te respecteren''. Maar hij verklaarde tegelijk ,,dat de wijze waarop met name het CDA van deze benoeming een politiek spel heeft gemaakt mij tegenstaat.''

Sorgdrager was vanmorgen niet bereikbaar voor nader commentaar. In een vraaggesprek in Het Parool van zaterdag typeerde zij zichzelf als ,,een beladen figuur, of ik nu wil of niet''. Ze noemde het verder uiterst vervelend dat ,,alles zo in het openbaar wordt gespeeld''.

Haar kandidatuur had in de Kamer alleen de steun van de drie regeringsfracties. Deze volgden overigens de aanbeveling van de vice-president van de Raad van State, de president van de Hoge Raad en de waarnemend president van de Algemene Rekenkamer.

FERNHOUTpagina 7