Recordaantal slachtoffers door legionella

Het aantal slachtoffers van de legionella-epidemie op de West-Friese Flora in Bovenkarspel is opgelopen tot 242, van wie er 28 overleden zijn. Daarmee is de bloemenexpositie de omvangrijkste legionellabesmetting ter wereld. Een aantal bezoekers van de Flora ligt bovendien nog steeds met ernstige ziekteverschijnselen in ziekenhuizen.

De nieuwe cijfers staan in een geactualiseerde tussenrapportage van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die vanmorgen is gepresenteerd. In de vorige tussenrapportage in april werd nog gesproken over 233 slachtoffers, van wie 23 mensen overleden waren aan de door legionella veroorzaakte veteranenziekte.

De informatie over het opgelopen aantal slachtoffers is pas onlangs door de Gemeentelijke Gezondheidsdientsen (GGD's) in het land verstrekt aan het ministerie van Volksgezondheid. De meeste patiënten waren ouder, hadden een slechte gezondheid, rookten, en verbleven langer op de Flora. Van de 28 doden zijn er 17 zeker aan de veteranenziekte overleden. Van de overige overleden patiënten is het volgens het RIVM aannemelijk.

De omvangrijkste legionella-epidemie tot nu toe was die in de lobby van een hotel in Philadelphia (VS), tijdens een reünie van veteranen. Daar vielen uiteindelijk 182 slachtoffers, van wie er 29 stierven. Sinds die bijeenkomst staat de legionellaziekte bekend als veteranenziekte.

Twee whirlpools op de aan de West-Friese Flora verbonden consumentenbeurs zijn volgens het RIVM de waarschijnlijkste bron van de epidemie. In de baden zijn twee varianten van de bacterie ontdekt die zijn teruggevonden bij de patiënten. Het wordt echter niet uitgesloten dat ook een vernevelaar in een nabijgelegen hal met tentoongestelde landbouwwerktuigen heeft bijgedragen aan het verspreiden van de bacterie.

Er is geen microbiologisch bewijs gevonden dat de whirlpools besmet zijn vanuit het waterleidingsysteem van de veilinghallen waarin de Flora plaatshad. De onderzoekers concluderen daarentegen dat het ,,een plausibele verklaring'' is dat de bacterie uit het leidingnet kwam. De meeste patiënten met de veteranenziekte blijken besmet op of na 23 februari, de vijfde dag van de Flora.

Het RIVM verwacht tegen het einde van deze maand de resultaten van twee epidemiologische studies. Die moeten aanvullend bewijs opleveren voor de conclusie dat de twee whirlpools de bron van de besmetting zijn.

Voorzitter C. Haanstra van de organiserende stichting West-Friese Flora concludeert dat sprake is geweest van ,,een geweldige toevalstreffer door een samenloop van omstandigheden''. Haanstra: ,,Het is verschrikkelijk om boven aan het lijstje met grootste legionella-epidemieën ter wereld te belanden, ook al hield ik er vanaf het begin rekening mee dat het dodental kon oplopen tot dertig.''