PvdA gaat praten over H-woord

De PvdA heeft de discussie binnen de partij over de aftrek van hypotheekrente weer op de agenda gezet.

Op een partijconferentie afgelopen zaterdag in Amsterdam over belastingplannen zei partijvoorzitter Van Hees dat ze wil `inventariseren' welke opvattingen er over hypotheekrenteaftrek leven binnen de PvdA. Ook wil ze het kabinet een onderzoek laten instellen naar aftrekposten.

Vorige week ontstond een conflict in de partij toen P. Kalma – directeur van de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de PvdA – probeerde de hypotheekrenteaftrek op de agenda van de conferentie te zetten. Een discussiestuk daarover kwam echter nooit bij de leden van de partij terecht. Fractievoorzitter Melkert had dat geblokkeerd.

,,Censuur'', oordeelde Kalma zondag in het tv-programma Buitenhof. Kalma zei het te betreuren dat een deel van de Tweede-Kamerfractie én premier Kok steeds weer ,,in de stress schieten'' als anderen binnen de partij de hypotheekrenteaftrek ter discussie willen stellen.

In de PvdA bestaat kritiek op de hypotheekrenteaftrek, omdat de aftrekpost hogere-inkomensgroepen zou bevoordelen. De aftrek is afhankelijk van het hoogste belastingtarief waar men in valt. Huizenbezitters in het zestigprocents belastingtarief betalen wegens hun vaak duurdere huis weliswaar meer hypotheekrente, maar krijgen daarvan via de fiscus zestig procent terug.

De discussie over de hypotheekrenteaftrek wordt in de PvdA zo veel mogelijk beperkt of achter de schermen gevoerd. Een openlijk ter discussie stellen van de hypotheekrenteaftrek zou een groot deel van de kiezers bij de PvdA weg kunnen jagen. Een uitspraak van het partijcongres in januari vorig jaar waarin de aftrekpost ter discussie werd gesteld, legde premier Kok ter plekke onmiddellijk naast zich neer.

Vooral de middeninkomens dreigen de steun aan de partij op te zeggen als de aftrekbaarheid te zeer wordt beperkt, verwacht de partijtop. Fractievoorzitter Melkert zaterdag: ,,Ik ben elk moment van de dag bereid te spreken over het H-woord. Maar het moet geen OH-woord worden.''

Op het congres werden ook andere belastingvoorstellen behandeld. Fractie-secretaris Van Zijl stelde voor gezinnen met kinderen met een minimuminkomen een belastingvoordeel van tweehonderdvijftig gulden te geven. De zogenoemde vermogenrendementsheffing, waarbij iedereen met vermogen daarover eenzelfde percentage belasting zal gaan betalen, moet volgens de PvdA progressief worden, zodat `de rijken' verhoudingsgewijs meer belasting over hun vermogen gaan betalen dan `de armen'.