Oost-Westconflict over Kosovo op top bijgelegd

De zeven rijkste industrielanden en Rusland hebben gisteren op hun top in Keulen besloten hun onenigheid over de oorlog in Kosovo bij te leggen.

De Amerikaanse president Clinton en zijn Russische collega Jeltsin hadden een verzoenend onderhoud van een uur, hun eerste ontmoeting sinds tien maanden. Zij spraken daarin verder overleg af over bezuinigingen op hun kernarsenalen. ,,De twee landen doen weer zaken met elkaar'', zei Clintons veiligheidsadviseur Sandy Berger. De presidenten ,,waren het erover eens dat onze twee landen door een moeilijke periode zijn gegaan, maar het is nu tijd om naar de toekomst te kijken en dit achter ons te laten'', zei Berger. Hij sprak van een ,,zeer constructieve ontmoeting''.

Een Russische woordvoerder was blij dat Jeltsin zijn tweede buitenlandse reis van dit jaar zonder problemen had afgelegd: ,,Godzijdank, alles is goed gegaan. De president voelt zich goed.'' Jeltsin verklaarde gisteren: ,,Het belangrijkste is de banden herstellen na een gevecht.''

Clinton had Jeltsin ervoor bedankt dat hij ,,onze relatie niet had opgegeven'' tijdens de maanden van spanning, zei Berger. Clinton zei gisteravond tegen CNN dat Jeltsin hem had geïmponeerd tijdens hun ontmoeting. Volgens hem was Jeltsin ,,duidelijk, direct en sterk''. ,,Zijn gedrag vandaag was noch grillig noch zwak'', aldus Clinton.

De Westerse landen hebben Rusland gisteren economische ondersteuning en schuldenverlichting in het vooruitzicht gesteld, maar die afhankelijk gemaakt van de beloofde economische hervormingen. Alle regeringsleiders onderstreepten het belang van goede relaties met Rusland. De Britse premier Blair noemde de top ,,een brug van verstandhouding'' tussen Rusland en het Westen. Rusland werd dit weekeinde een gelijkwaardig lid van de G8, waardoor het land nu aan meer financieel overleg van de groep mag deelnemen.

Clinton en Jeltsin spraken af later dit jaar overleg te houden over verdere bezuinigingen op de kernarsenalen. Het gaat daarbij om de voorbereiding van een zogeheten START-III-verdrag en een mogelijke herziening van het uit 1972 stammende ABM-verdrag. Jeltsin beloofde zich opnieuw in te zetten voor ratificatie van START-II, over een vermindering van het aantal intercontinentale raketten. Het Russische parlement houdt die ratificatie nog steeds tegen. Berger noemde het ,,zeer opmerkelijk'' dat Rusland voor het eerst over veranderingen in het ABM-verdrag wil spreken. Wijziging van het ABM-verdrag, dat een rakettendefensie verbiedt, geeft Washington de mogelijkheid een nationale rakettendefensie te ontwikkelen. Clinton en Jeltsin spraken af dat premier Stepasjin snel het reguliere overleg met vice-president Gore moet hervatten, dat stilligt sinds luchtacties.

JUBILEE 2000pagina 13

    • Robert van de Roer