Nederland investeert fors in informatietechnologie

Nederland zal de komende jaren veel blijven investeren in informatie- en communicatietechnologie (ICT). Vooral de technische infrastructuur en onderwijs over ICT krijgen veel aandacht. Het kabinet maakt vooralsnog echter geen extra geld vrij naast de al gereserveerde één miljard gulden tot 2002. In dat jaar moet overigens minimaal een kwart van de publieke dienstverlening langs de elektronische snelweg plaatsvinden.

Dat staat in de ICT-nota `De Digitale Delta, Nederland oNLine', die minister Jorritsma (Economische Zaken) vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens Jorritsma is de Nederlandse uitgangspositie op ICT-gebied ,,relatief gunstig''. Samen met de Verenigde Staten, Singapore en de Scandinavische landen behoort Nederland tot de kopgroep, de zogenoemde `informatie elite'.

Jorritsma wil in Nederland ,,een eerste klas, betaalbare, toegankelijke en betrouwbare communicatie-infrastructuur'' hebben. Daartoe zal de concurrentie in bijvoorbeeld de telecommunicatie verder worden bevorderd en zal de overheid de kwaliteit van de netwerken gaan bewaken.

Om te voorkomen dat er een tekort aan hoogopgeleiden met ICT-kennis ontstaat wil het kabinet een top-opleiding voor ICT-onderzoekers en deskundigen oprichten. Ook worden de belemmeringen die startende ondernemers in de ICT ervaren weggenomen.

Volgens Jorritsma hebben burgers nog te weinig vertrouwen in de betrouwbaarheid en veiligheid van de ICT. Fraudebestendigheid en de garantie dat persoonlijke gegevens die via bijvoorbeeld het Internet worden verstuurd niet openbaar worden, is van groot belang. Jorritsma wil daarom nog dit jaar een gedragscode opstellen voor electronic commerce (handel via het internet) en laten onderzoeken of ook de overheid met elektronisch betalen kan beginnen.

NOTA via www.nrc.nl/Doc