KRANT MET GEZAG

`Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen voor Kristus'. Met de jaren is het steeds kleiner geworden, maar het logo `AVV/VVK' siert nog altijd de voorpagina van De Standaard. Het centrumrechtse dagblad was vroeger nauw verbonden met de Christelijke Volkspartij en met de strijd voor een autonomer Vlaanderen. Maar de tijd is voorbij dat de krant braaf het standpunt van de CVP overneemt en de Vlaamsnationale invloed op de verslaggeving wordt minder. Hoewel, de krant rapporteert nog steeds uitgebreid over de geringste communautaire spanning tussen Vlaanderen en Wallonië en blijft daarbij niet altijd onpartijdig.

De Standaard, in 1914 opgericht, richt zich tot de hoger opgeleide Vlaamse lezers. Sinds de krant in 1976 een geruchtmakend faillissement overleefde is de oplage gestegen van 45.000 tot tegen de 80.000. Daarmee is het de grootste kwaliteitskrant van Vlaanderen. Maar net als in Nederland wint de populaire pers het van de serieuze: Het Laatste Nieuws is met een oplage van 260.000 het grootste dagblad.

,,Een moderne, open referentiekrant die het hele leven vat.'' Dat is wat hoofdredacteur Peter Vandermeersch bij zijn aantreden begin dit jaar zei te beogen. Onder het motto `een krant kan zich niet veroorloven stil te staan' werd allereerst het aantal bijlagen uitgebreid. ,,We zijn bezig met een enorme inhaalslag op gebied van fotografie en vormgeving'', zegt mediaredacteur Bettina Hubo. Vandermeersch heeft zelfs geopperd dat het logo `AVV/VVK' in het jaar 2000 zou kunnen verdwijnen. Maar het is de vraag of het behoudende bestuur van de krant daarmee zal instemmen. Maar De Standaard mòet zich wel aanpassen. De Morgen en de Financieel Economische Tijd weten steeds beter de meer ontzuilde lezers te trekken. Vooral met De Morgen woedt een hevige concurrentie, die tot in de redactiekolommen doorklinkt. In die strijd past het besluit een paar jaar geleden om enkele vaste correspondenten aan te stellen – de enige Vlaamse krant die daarover beschikt. Ook worden lezers gelokt met `vier keer knippen acties', waarbij ze bonnetjes uitknippen die korting geven op een video of cd.

(Tekst Birgit Donker)