Geen hulp Servië onder Miloševic

De zeven rijkste industrielanden zijn het er over eens dat Servië geen geld krijgt voor economische wederopbouw zolang de Joegoslavische president Miloševic aan de macht blijft. Dit bleek gisteren tijdens de G8-top in Keulen.

Rusland wilde zich niet vastleggen op dit standpunt, waardoor de Westerse landen een harde passage uit een slotverklaring over het uitblijven van economische steun aan Servië schrapten. Maar Westerse leiders onderstreepten na afloop unaniem dat Servië geen geld krijgt voor wederopbouw zolang Miloševic, aangeklaagd als oorlogsmisdadiger door het VN-tribunaal in Den Haag, in functie blijft. ,,Wederopbouwhulp, herstel van de economische structuren en verankering in Europa maken democratisering noodzakelijk en dat kan niet met Miloševic'', zei bondskanselier Schröder. De Franse president Chirac wees erop dat Montenegro, dat samen met Servië Joegoslavië vormt, wel in aanmerking komt voor hulpgelden.

Volgens Schröder is de G8 wel bereid om op korte termijn humanitaire hulp te verlenen aan Joegoslavië, na 11 weken van NAVO-bombardementen. Sommige G8-leiders, zoals Chirac, erkenden dat er een ,,grijs gebied'' gebied bestaat tussen humanitaire hulp en economische wederopbouw. ,,Is het herstel van het licht voor de winter humanitair of is dat wederopbouw?'', zei Sandy Berger, de nationale veiligheidsadviseur van president Clinton.

Duitsland organiseert een top over het stabiliteitspact voor Zuid-Oost-Europa. De G8 steunt dit pact, dat de Balkan politiek en economisch moet stabiliseren, met Westerse steun. ,,Joegoslavië moet een volledige naleving aan alle uitgangspunten en doelen van het pact demonstreren'', aldus de G8 in een slotverklaring.

De G8-landen bevestigen hun deelname aan internationale donorconferentie voor humanitaire hulp en andere noden voor Kosovo in juli, gevolgd door een grootschaliger hulpconferentie in de herfst. Schattingen over de bedragen die nodig zijn voor de wederopbouw van Joegoslavië variëren tussen de vier en vierhonderd miljard dollar. De EU heeft wil de komende drie jaar anderhalf miljard dollar voor de wederopbouw van Kosovo uittrekken.

De G8 zegt voorts ,,volledig mee te werken'' met het oorlogstribunaal in Den Haag, een kwestie waarin Rusland zich in het verleden weigerachtig heeft opgesteld. De Britse premier Blair betoogde dat de Servische burgers een zekere verantwoordelijkheid dragen voor de oorlogsmisdaden die in hun naam in Kosovo zijn gepleegd. Gevraagd of bij een uitblijven van wederopbouwhulp voor Servië Servische burgers niet worden gestraft voor de daden van hun leiders, zei Blair: ,,Hoe meer we zien wat er gebeurd is in Kosovo, hoe meer zien we dat de Servische burgers een verantwoordelijkheid hebben om Miloševic te laten boeten. Zij kunnen niet weglopen voor deze misdaden.''