De groene haven

Als de Maasvlakte wordt uitgebreid, krijgt Rijnmond er 750 hectare natuur bij. Alle partijen zijn het eens over dát onderdeel van de plannen om de Rotterdamse haven meer armslag te geven. Hoe en waar dat moet gebeuren, is een onderwerp dat nog veel discussie zal opleveren. Er is eerder een plan opgesteld om de leefbaarheid rond Rotterdam te vergroten. Bijna vier jaar geleden tekenden het rijk, de provincie, Rotterdam, een aantal omliggende gemeenten en het bedrijfsleven het `groenakkoord' van Brouwer. Het convenant, vernoemd naar de toenmalige PvdA-gedeputeerde George Brouwer van Zuid-Holland, voorziet in de aanleg van duizend hectare groen tot 2010. De helft voor recreatie, de helft voor natuur. Kosten honderd miljoen gulden. De organisatie ROM Rijnmond is met de uitvoering belast.

Vier jaar later is er in Rijnmond geen hectare bos bijgekomen. Er zit veel in de pijplijn, maar het duurt lang voordat het eruit komt, zei ROM-directeur J. Linthorst onlangs in een Rotterdamse raadscommissie. George Brouwer, inmiddels ex-politicus, is niettemin tevreden. Er lopen hekrunderen op de landtong bij Rozenburg en kortgeleden zijn er bomen bij Barendrecht geplant. Brouwer: ,,Elk besluit over nieuwe infrastructuur duurt nu eenmaal lang in Nederland.''

Een voorbeeld is de Oranjebuitenpolder bij Hoek van Holland, een gebied van driehonderd hectare met onder andere akkerbouw dat tot de gemeente Rotterdam behoort. Rotterdam kan zo het goede voorbeeld geven, zegt Jan de Jong van het Zuid-Hollands Landschap. ,,Wij pleiten voor de aanleg van een bos en een brak watergebied langs de Nieuwe Waterweg waar vogels zoals lepelaars uit het Kwakjeswater op Voorne kunnen fourageren. Een nieuw groot bos zou bovendien het Staelduinse Bos ontlasten dat nu bijna plat gelopen wordt.'' Het Staelduinse Bos is het enige natuurlijke bos van enige omvang in de Rijnmond. In de jaren zeventig was er een plan om er een golfbaan aan te leggen. Hevig verzet van actiegroepen voorkwam dat.

Voor de Oranjebuitenpolder zijn talloze plannen gemaakt: een distributiecentrum samen met de Greenery, een Fleuropark over de kassencultuur, vuilstort, puinstort en een haven. In 1995 aanvaardde de Rotterdamse raad een motie van Peter Aubert (PvdA) waarin werd vastgesteld dat in de polder een bos moest komen en dat daarvoor tot 2010 elk jaar een kwart miljoen gulden moest worden gereserveerd. Het duurde twee jaar voor B en W besloten de motie uit te voeren. Maar dit najaar komt er iets uit de Rotterdamse pijplijn: een voorstel aan de raad om de polder definitief een groene bestemming te geven. Voor de zekerheid waarschuwde Aubert ROM-directeur Linthorst: ,,Ik wil kunnen zeggen: dat bos is met Rotterdams geld aangelegd.'' Met andere woorden: het geld mag niet verdwijnen in een andere pijplijn. Want daar zijn er in Rijnmond al te veel van.

    • Jan Gerritsen