`Aftrekposten onrechtvaardig'

Voorzitter Marijke van Hees van de PvdA wil in haar partij een brede discussie aanzwengelen over hoge aftrekposten. Dit najaar moet er een notitie liggen.

Partijvoorzitter Marijke van Hees van de PvdA wil in haar partij een debat organiseren over de rechtvaardigheid van het belastingstelsel. Van Hees hield zaterdag op een congres ook een pleidooi voor een onderzoek, uit te voeren in opdracht van het kabinet, naar aftrekposten.

Waarom is zo'n onderzoek nodig?

,,Ik pleit voor een breed onderzoek naar de rechtvaardigheidsgrondslag van ons belastingstelsel. Andere landen kennen niet zo'n systeem van hypotheekrenteaftrek als wij. Het is dus onwaarschijnlijk dat het kan voortbestaan als de Europese belastingregels worden geharmoniseerd. Het lijkt me sterk dat het systeem over tien jaar nog hetzelfde is. Daarom heb ik aan de fractie gevraagd het kabinet om een onderzoek te vragen. Dat zal geen consequenties hebben voor de huidige regeerperiode. Maar het is toch belangrijk om de discussie te voeren.''

Tegelijkertijd wilt u ook in uw eigen partij gaan discussieren over de hypotheekrenteaftrek.

,,Er ligt een uitspraak van een partijcongres anderhalf jaar geleden, die de hypotheekrenteaftrek ter discussie stelt. Daar moet ik iets mee als partijvoorzitter. Een deel van onze partij vindt het onrechtvaardig dat mensen met hoge inkomens ook hoge aftrekposten hebben. Ik vind het zelf ook onrechtvaardig. Zeker als ik het afzet tegen de positie van bijstandsmoeders.

,,Maar het debat over de hypotheekrenteaftrek mag geen doel op zichzelf worden. Ik sluit niet uit dat de uitkomst van de discussie zal zijn dat het niet nodig is om de hypotheekrenteaftrek aan te pakken, omdat je bijvoorbeeld ook door maatregelen bij het huurwaardeforfait het belastingstelsel rechtvaardiger kan maken.''

Hoe wilt u die discussie gaan organiseren?

,,Dit najaar moet er een notitie liggen, zodat je een basis hebt voor het debat. Hopelijk kan iedereen daaraan meewerken: de fractie, de partij en de Wiardi Beckmanstichting. Dan komen er wellicht verschillende opvattingen in de notitie terecht, maar dan heb je tenminste iets om over te discussiëren.''

Paul Kalma zei zondag in Buitenhof dat er bij u sprake is van `voortschrijdend inzicht' omdat u nu wel ineens een debat wil over de hypotheekrenteaftrek.

,,Dat is helemaal niet waar. Ik ben boos op Kalma omdat hij dat gezegd heeft. Ik heb vorige week voorgesteld om naast het stuk van Kalma ook een minder kritisch stuk van de fractie naar de congresdeelnemers te sturen. Maar dat wilde Kalma niet. Hij heeft het stuk zelf van tafel gehaald. Mijn standpunt is niet veranderd. Als ik wat aarzelingen heb gehad, is dat omdat ik geen belastingspecialist ben, maar een eenvoudige partijvoorzitter. En ik had ook wel bezwaar tegen het gebruik van het woord `hypocriet' over het standpunt van de PvdA in een stuk van je eigen organisatie.''

U had als partijvoorzitter ook kunnen zeggen: ik heb niks te maken met de bezwaren van de fractie, ik stuur het stuk wel door.

,,Deze discussie moet geen machtsstrijd worden. De fractie is niet de vijand, maar juist een heel belangrijk onderdeel van de partij. Ik wil de fractie steeds bij debatten in de partij betrekken.''

Melkert waarschuwt nu al: `Laat het `H-woord' geen `OH-woord' worden.' Dan legt hij de discussie toch bijvoorbaat lam?

,,Zo heeft hij het niet bedoeld. In elk geval ligt dat niet zo in de partij.''

Waarom wordt er in de PvdA zo verkrampt gereageerd als de hypoteekrenteaftrek ter sprake komt? Komt dat door angst om de middengroepen van de partij te vervreemden?

,,Het is een discussie over een onderwerp dat mensen direct raakt in hun portemonnee. Dan gaan nuances weleens verloren. Binnen de PvdA is nooit gepleit voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, alleen voor een zekere `aftopping' van de regeling. Dat zullen we de komende tijd goed moeten uitleggen. De PvdA is een partij waarin over alles gediscussieerd kan worden. De afgelopen jaren is dat te weinig gebeurd. Ik wil dat weer gaan opzetten, in samenwerking met de fractie.''