Advies werkgroep

Er hoeft geen keuze gemaakt te worden tussen Amsterdam en Rotterdam als vestigingsplaats van een centrum voor beeldcultuur. In beide plaatsen kan een instelling voor foto, film en moderne media worden ingericht. Dit staat in een brief aan staatssecretaris Van der Ploeg, geschreven door een op initiatief van de gemeente Amsterdam opgerichte werkgroep. Volgens de werkgroep is de oprichting van één `bolwerkachtig mega-instituut' geen garantie voor succes en wordt decentralisatie ook in het buitenland momenteel als richtinggevend beschouwd. De gemeente Amsterdam distantieert zich van de inhoud. ,,Het is niet de mening van de gemeente maar van de werkgroep. We zijn geïnteresseerd in deze mening uit het veld maar moeten ons standpunt nog bepalen.'' In de loop van deze week stuurt staatssecretaris Van der Ploeg zijn beslissing naar Tweede Kamer en betrokken instellingen.