WERELDTALENSTELSEL 5

In een artikel van Dirk van Delft in W&O van 22 mei stelt Bram de Swaan voor om Europese taalacademies op te richten, waar de niet-Engelstalige wetenschappers zó goed Engels moeten leren dat ze (zelfs) in de redacties van internationale Engelstalige vaktijdschriften kunnen zitten. In de exacte wetenschappen zoals de wiskunde is dat absoluut niet aan de orde. Er wordt tamelijk veel slecht Engels geschreven door wiskundigen, maar er zijn sinds jaar en dag Russische, Japanse, Indiase, Duitse en Nederlandse wiskundigen (hoofd)redacteur van internationale Engelstalige wiskundetijdschriften. Je kunt in gebrekkig Engels interessante wiskunde begrijpelijk opschrijven; hetzelfdse geldt, denk ik, voor natuur- en scheikunde. Het gebruik van praktisch taalonafhankelijke formules maakt dat extra eenvoudig. Het lijkt erop dat de Swaan de taalsociologie via een formule: Q=PxC op het goede pad wil helpen. Helaas bevat zijn formule geen informatie; het is een definitie, te vergelijken met de Quetelet-index voor zwaarlijvigheid: Q= G/L².