Totale Russische sterkte niet meer dan vijf bataljons

Hieronder volgen onderdelen van het akkoord tussen Rusland en de Verenigde Staten over de Russische rol in de de NAVO-vredesmacht KFOR in Kosovo:

De minister van Defensie van de Verenigde Staten en de minister van Defensie van de Russische Federatie zijn overeengekomen:

Om te voorzien in de deelneming van een tot twee Russische bataljons die zullen opereren in Kosovoska Kamenica in de Amerikaanse sector (..) Een Russische officier zal dienen als de vertegenwoordiger naar de sectorcommandant voor de Russische troepen.

Daarnaast zullen de VS adviseren dat de NAVO ermee akkoord gaat dat Russische troepen eveneens deelnemen in de KFOR-eenheden die zijn gelegerd in de Duitse en Franse sectoren (..), specifiek dat Rusland een tot twee bataljons verschaft als onderdeel van de KFOR-macht in de Duitse sector, opererend in het gebied bij Malisevo, en een bataljon in de KFOR-macht in de Franse sector, opererend in het gebied bij Lausa. Een Duitse eenheid en een Franse eenheid zullen ook opereren in respectievelijk het gebied van Malisevo en van Lausa (..)

De totale Russische aanwezigheid in Kosovo zal niet meer zijn dan vijf bataljons met een totale sterkte van niet meer dan 2.850 man, plus maximaal 750 man voor het vliegveld (..) plus 16 verbindingsofficieren. De hoogte van de Russische deelneming zal worden teruggebracht naarmate de totale omvang van KFOR wordt verminderd.

Om het vraagstuk van het vliegveld van Pristina op te lossen (..) zullen alle deelnemers aan KFOR toegang krijgen tot het vliegveld krachtens procedures die door KFOR worden vastgesteld. (..)

Dat Rusland het recht heeft om een verbindingsbasis met een toereikende veiligheidseenheid ter plaatse te vestigen in de buurt van de stad Kosovo Polje (..) om de Russische eenheden in KFOR te ondersteunen.

Om een Russische militaire vertegenwoordiger naar SHAPE te sturen en zijn staf te vergroten en zijn verantwoordelijkheden uit te breiden met de Russische deelneming in KFOR (..)

Alle bevelsregelingen zullen het beginsel bewaren van eenheid van bevel. Begrepen is dat het Russische contingent in Kosovo zal staan onder politieke en militaire controle van het Russische Commando (..)