Stoplichten moeten buiten de tunnel

Het artikel van Chavannes en Knip over de veiligheid van tunnels (NRC Handelsblad, 31 mei) is een prima beschouwing over symptoombestrijding wanneer een ongeluk heeft plaatsgevonden.

Geen woord echter over het voorkómen van ongelukken. Het ongeluk in de Tauerntunnel is weer een voorbeeld van enormiteiten die beheerders van tunnels begaan: een verkeersregelinstallatie (stoplichten) in een tunnel met één buis. Dat is vragen om moeilijkheden.

Het mag toch bekend verondersteld worden dat bij verkeerslichten regelmatig automobilisten te laat in de gaten hebben dat hun voorligger stilstaat. Het verkeer dient geregeld te worden door stoplichten buiten de tunnel als dat noodzakelijk is wegens geplande werkzaamheden.

Bij het veilig maken van tunnels zijn diverse maatregelen (te bedenken) met behulp van detectie- en observatiemethoden, die het verkeer regelen met betrekking tot bijvoorbeeld variabele snelheden, afstand tussen voertuigen, afwijkende situaties en zicht. En dat tegen een fractie van de kosten van een tweede tunnelbuis.

Dat neemt niet weg dat tunnels in de meest veilige variant (drie buizen) dienen te worden aangelegd. Maar de veiligste variant voorkomt geen calamiteiten door stommiteiten van beheerders en bedienaars.