REACTIES NEDERLANDSE EXPERTS

Papyroloog Klaas Worp (UvA), publiceerde twee jaar geleden een `houten' boek met teksten van Isocrates: ``Ik val van verbazing van mijn stoel. In de jaren zeventig heeft Yale papyri gekocht, die bij publicatie zo vals als wat bleken te zijn. Maar deze is echt. Het handschrift is goed, ook al bestaat er geen exacte parallel. De hoogte van 32,5 centimeter is voor een literaire papyrus een beetje fors, maar niet vreemd. De lakmoesproef? Die is al geweest bij het losweken. Antieke inkt vloeit niet uit als je hem nat maakt, is mijn ervaring.''

Graecus en emeritus hoogleraar S. L Radt (RUG), bezig met een uitgave van Strabo, die bij leven en welzijn in het volgend decennium verschijnt: ``Het valt me op dat Artemidoros in zijn inleiding zegt dat geografie een onderdeel is van de filosofie. Zo begon, tot nu toe als enige, Strabo ook. Onder filosofie viel in de oudheid meer dan nu. Te vergelijken met ons begrip wetenschap. De tekst van Artemidoros is voor mij slechts zijdelings van belang. We wisten al dat Strabo vooral uit de boeken van anderen putte. Hoogstens zal blijken dat hij nog meer dan we al dachten van Artemidoros had.''

Klassiek archeoloog Paul Meyboom (UL), gepromoveerd op het Nijlmozaïek in Palestrina: ``Ik ben het eens met Kramer en Gallazzi. We hebben altijd gedacht dat dergelijke voorbeeldboeken er geweest moeten zijn. Nu hebben we er eindelijk een. Een vervalsing? Ik denk al snel dat iets fishy is, maar dat is nu niet bij me opgekomen. Ik ben benieuwd of het om een catalogus gaat met alleen dieren uit een speciaal gebied.''

Klassiek archeoloog Eric Moormann (UvA), gespecialiseerd in Romeinse wandschilder- en beeldhouwkunst: ``Interessant, hoewel op grond van vier illustraties nog niet veel is te zeggen. Ik aarzel enorm bij die kop van Zeus. Ik ken een parallel – een hellenistische kop van Poseidon uit Cyrene in Noord-Afrika, een kopie van een beeld gemaakt door de maker van het Zeusaltaar in Pergamum. Het zou dus een studie van een bestaand beeld kunnen zijn. Tegelijk doet de tekening me sterk denken aan de Renaissance, aan Leonardo da Vinci. Het hoofd is verder en profil, ook vreemd, dat zie je nauwelijks in de oudheid. Als ik moet kiezen tussen echt of vals, dan toch maar echt. Wat weet ik nog niet, maar ik ga er zeker iets mee doen voor eigen onderzoek.''