Ook Groningen maakt plan voor legale aanvoer van wiet

Burgemeester J. Wallage van Groningen gaat een uitgewerkt voorstel maken voor legale aanvoer van softdrugs aan coffeeshops in Groningen. Hij gaat dit voorleggen aan minister Korthals van Justitie.

Eerder deze maand presenteerde burgemeester J. Stekelenburg van Tilburg al een plan voor gecontroleerde wietteelt. Evenals Stekelenburg is Wallage voorstander van regulering van `de achterdeur' van coffeeshops om softdrugsgebruikers buiten het criminele circuit te houden. De Tilburgse en de Groningse gemeenteraad steunen de plannen. Korthals is tegenstander, maar liet onlangs na Kamervragen van D66 weten een gesprek met voorstanders niet uit de weg te gaan.

Het Groninger plan betreft een technische uitwerking die overeenstemt met een plan dat een landelijke groep coffeeshophouders eerder op papier zette. Volgens Wallage moet aanvoer van wiet gebeuren door goedgekeurde leveranciers, die alleen aan coffeeshops leveren en niet aan derden. Wallage: ,,De aanvoer moet via een gesloten systeem plaatsvinden en daarvoor moeten ook garanties zijn. Dat is technisch haalbaar. Het probleem is de politiek.'' In Paars-1 waren de ministers Borst (Volksgezondheid) en Sorgdrager (Justitie) voorstanders van regulering van de achterdeur van coffeeshops. Omdat men internationaal grote weerstand verwachtte kwam het standpunt niet in het regeerakkoord.

Volgens Wallage moet er een eind komen aan de situatie dat het gebruik van softdrugs (`de voorkant') in coffeeshops gedoogd wordt, terwijl de aanvoer via de achterkant illegaal en crimineel blijft. ,,Wij pleiten voor een strak onderscheid tussen soft- en harddrugs. Als we sofdrugs aan de voorkant gedogen, moeten we niet meewerken aan het criminele circuit dat erachter schuilgaat.'' Overigens acht hij de kans klein dat Korthals overtuigd wordt. ,,De realiteit is dat Groningen verder is dan de Haagse politiek.'' Het openbaar ministerie in Groningen steunt het plan formeel niet, omdat het college van procureur-generaals eerder heeft gesteld tegen regulering te zijn. Het openbaar ministerie in Tilburg heeft zich eerder fel tegenstander betoond van de plannen van Stekelenburg.