Nog geen besluit proefboring gas

Het kabinet heeft gisteren nog geen besluit genomen over de omstreden kwestie van een eventuele proefboring naar aardgas in de Waddenzee. De verwachting was dat het kabinet zich gisteren al zou buigen over een voorstel van minister Jorritsma (Economische Zaken), dat beoogde de tegenstellingen binnen het kabinet te overbruggen. Premier Kok zei gisteren te verwachten dat het kabinet nog voor het zomerreces van half juli een besluit zal nemen over de proefboring in de Waddenzee.