Nieuwe spelregels?

De nieuwe shootregel bij het hockey pakte bij het toernooi om de Champions Trophy in Australië verkeerd uit. Wat is het nut van een spelregelwijziging?

Floris-Jan Bovelander, oud-hockeyinternational: ,,Nieuwe spelregels kunnen theoretisch kloppen, maar in de praktijk absolute missers zijn. Kijk naar de strafcorner bij het hockey. Keer op keer moest je die corner op een andere manier nemen. Dan had je net getraind volgens de geldende regels, en bedachten ze weer een nieuwe regel. De nieuwe shoot-regel lijkt mij ook niet zo geweldig. De verdedigende partij is in het voordeel, en dat komt het spel niet ten goede. Spelregels zullen altijd veranderd worden, je moet toch met je tijd meegaan. De regel dat voetbalkeepers de bal na een terugspeelbal niet meer in hun handen mogen nemen, pakte toch ook goed uit. Nieuwe spelregels moeten stapsgewijs worden ingevoerd. Sporters en de mensen daaromheen moeten aangeven wanneer en hoe een regel het beste kan worden gewijzigd.''

Piet van der Molen, voorzitter Nederlandse Atletiek Bond (KNAU): ,,Verleden jaar waren er wat experimenten tijdens de Papendal Games om atletiek aantrekkelijker te maken als kijkspel. Zo werd de duur van het polsstokhoogspringen door enkele wijzigingen danig ingekort. Een spelregelwijziging hoeft niet per se nadelig te zijn voor de sport. Tenzij veranderingen leiden tot een te grote prestatiedrang voor sporters, waardoor ze naar doping grijpen. Bovendien kunnen ingrijpende wijzigingen leiden tot veel blessures, kijk maar naar het hockey.''

Frank van den Wall Bake, directeur sportmarketingbureau Trefpunt: ,,Als een spelregelingwijziging speltechnisch of commercieel goed uitpakt, is zij geslaagd. Die nieuwe shoot-regel is een minachting voor het hockey. Als een dag voor de Champions Trophy die shoot-regel in werking treedt, dan staat FIH-voorzitter Calzado ver van het hockey af. En die Samaranch, die zo aandrong op de nieuwe shootregel, heeft zestig jaar geleden voor het laatst gehockeyd. Spelregels zullen altijd veranderd worden, je moet tenslotte met je tijd meegaan. De sporters moeten een belangrijke stem hebben in het veranderen van de regels. Maar ook de organisatie van een toernooi moet kunnen meebeslissen. Want als sporters bepaalde ideeën hebben om spelregels te veranderen, betekent dat nog niet dat die plannen de sport ook aantrekkelijker maken.''

Peter Blangé, volleyballer: ,,Een spelregelwijziging moet het spel ten goede komen of een sport aantrekkelijker maken. Door sommige nieuwe regels is het volleybal er niet overzichtelijker op geworden. De eerste vier sets gaan tot 25 punten, de vijfde tot 15. Dat is moeilijk te begrijpen voor een toeschouwer die weinig van volleybal weet. Bovendien ligt het spel nu vaker stil door die langere pauzes en extra time-outs. Bij het volleybal is nu getornd aan de basisregels en dat is fout. Als je het verschil weghaalt tussen de ploeg die serveert en de ploeg die niet serveert, klopt er iets niet. De spelregelwijzigingen binnen het volleybal zijn duidelijk een knieval voor de commercie. Terwijl de commercie de sport moet volgen en niet andersom. Dat kun je alleen maar bereiken door de sport aantrekkelijker te maken. Spelers en trainers weten het beste op welke manier dat moet.''

Jan Vlieg,oud-bondscoach tafeltennis: ,,Bij het tafeltennis hebben we al jaren te maken met spelregelwijzigingen. Vooral de service is onderwerp van discussie. Zo mocht de service opeens niet meer van achter de rug plaatsvinden. Het probleem is dat de hoge heren zo'n verandering altijd vlak voor een groot evenement toepassen. Veel wereldkampioenschappen zijn daardoor naar de kloten gegaan. Het is voor topsporters namelijk erg moeilijk om op korte termijn te anticiperen op een spelregelwijziging. Kijk naar het afgelopen WK voetbal. Daar werd een tackle van achteren opeens met rood bestraft. Veel spelers hadden zichtbaar moeite met die kort voor het toernooi ingestelde regel. Of ik nog suggesties heb? Nou, die tweede service bij het tennis mag van mij best verdwijnen. En voetballers zouden eigenlijk tot en met de zestien-meterlijn niet buitenspel moeten kunnen staan. Dan krijgen spelers meer ruimte, wat weer leidt tot minder overtredingen.''

    • Marcel Abrahams