Nederlandse popmuziek steeds populairder

Artiesten als Marco Borsato, Anouk, Total Touch, Volumia, Ilse de Lange, noem maar op, hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een sterk gestegen omzet op de nationale cd-markt. Marco Borsato voerde in Nederland zelfs de album-toptien aan in 1998, Anouk stond op de zesde plaats, Total Touch, en Volumia stonden op de negende en tiende plaats. Het aandeel van Nederlandse muziek is in de jaren 1994-1998 gestegen van 20 procent naar 27 procent. Deze stijging ging vooral ten koste van het aandeel klassieke muziek. De totale omzet van 1998 vertoont een daling die te wijten is aan het op de markt brengen door Philips van de cd-recordable (nadat Philips daarvoor zijn eigen muziekdochter Polygram had afgestoten), waardoor digitaal kopiëren van cd's eenvoudig mogelijk werd. Na de introductie van dit apparaat in de zomer liep de omzet van cd's merkbaar terug. Als deze daling doorzet is dat nadelig voor de cd-markt, want de investeringen in nieuwe artiesten en nieuwe muziek worden betaald uit de opbrengsten van cd's. Platenmaatschappijen zullen bij teruglopende markt minder gaan investeren in muziek uit kleine taalgebieden.