LAMBDA

Naar aanleiding van de column van Vincent Icke `Wat doet de Lambda?' (W&O, 1 mei) het volgende. Mijn Grootvader Willem was een vriendelijke, beminnelijke man. Hij zei dus niet rechtstreeks tegen Einstein dat hij weinig vertrouwen had in diens `lambda'. Echter hij stelde voor om, misschien bij wijze van gedachtenexperiment, eens aan te nemen dat lambda gelijk nul was. Zo ontstond de conceptie van het `uitdijend heelal'. Groot was zijn genoegen toen nadien de waarnemingen van Slipher en later die van diens leerling Hubble de theorie bevestigden.