Kunstbeleid

Elsbeth Etty vergelijkt het kunstbeleid van staatssecretaris Rick van der Ploeg met het `etnische denken' in Kosovo (Z 12 juni). Hoe is het mogelijk dat mevrouw Etty een goed bedoeld initiatief (een multiculturele samenleving stimuleren middels kunst) verwart met het etnische denken in Kosovo?

Het etnisch denken in Kosovo is gericht op het isoleren van een bepaalde bevolkingsgroep door de eigen cultuur te verheerlijken en de andere cultuur zwart te maken. Het cultuurbeleid van Rick van der Ploeg daarentegen heeft tot doel om middels de kunst een groter inzicht te verkrijgen in de andere cultuur.

Ik was getuige van een voorstelling van een Marokkaanse (vrouwen)theatergroep (`Vijf op je oog') waarin er werd gespeeld met heersende vooroordelen over zowel Nederlanders als Marokkanen.

Vooroordelen, die in het dagelijks leven aanleiding zouden kunnen geven tot ernstige confrontaties, maar hier, op de spelvloer, zo werden gerelativeerd dat de conflicten juist bespreekbaar werden gemaakt.

Er worden middels kunst zeker zaken uitgevochten, maar dat is geenszins te vergelijken met de wijze waarop in Kosovo geschillen worden uitgevochten. Immers, het gevecht levert in het eerste geval een discussie op en in het tweede geval een bloedbad.

    • Willemijn Lamp