Kok wil Bolkestein in Brussel

Het kabinet heeft gisteren de voormalige politieke leider van de VVD Frits Bolkestein (66) voorgedragen voor het lidmaatschap van de Europese Commissie in Brussel. ,,Ik ben ervan overtuigd dat hij een heel goede commissaris zal zijn'', aldus premier Kok gisteren op zijn wekelijkse persconferentie.

De leiders van de regeringsfracties en het CDA reageerden gisteravond instemmend. Nederlandse Europarlementariërs spraken hun teleurstelling uit. Koks partijgenoot Max van den Berg noemde de voordracht ,,onverstandig''. Europarlementariër Hanja Maij-Weggen (CDA): ,,Dit betekent dat we een controversiële Nederlandse Eurocommissaris in Brussel krijgen.''

Bolkestein zelf was verheugd maar wees erop dat zijn aanstelling nog de goedkeuring behoeft van de voorzitter van de Europese Commissie, Romano Prodi, en van het Europese Parlement. Premier Kok zei gisteren dat hij zich er vooraf bij Prodi van had vergewist dat de voordracht van Bolkestein niet in slechte aarde zou vallen. Kok zei dat hij Prodi had laten weten dat Nederland een zware positie verlangt. Bolkestein zelf heeft zijn interesse geuit voor de portefeuille van Mededingingszaken.

Aangezien de VVD nog nimmer een Eurocommissaris had geleverd, waren de liberalen ditmaal ,,aan de beurt''. Premier Kok bevestigde gisteren dat Bolkestein en hij vorige zomer bij de kabinetsformatie hadden gesproken over Bolkesteins kandidatuur. Kok had hem toen zijn medewerking toegezegd, al betekende dat volgens hem niet dat de kwestie ,,even entre nous'' was geregeld.

Kok wees van de hand dat Bolkestein ongeschikt zou zijn omdat hij zich bij herhaling sceptisch over de Europese samenwerking had geuit. Op grond van zijn verdiensten in de Nederlandse politiek en als voorzitter van de Liberale Internationale was Bolkestein volgens hem juist een uitstekende kandidaat. Bovendien had Bolkestein zich recentelijk in meer positieve zin over de Europese samenwerking geuit.

Hoofdartikel: pagina 7