Het Duitse bezuinigingsprogramma

De plannen worden op 30 juni officieel gepresenteerd. Enkele maatregelen zijn deze week al uitgelekt:

De regering-Schröder plant een ingrijpende hervorming van het kostbare pensioenstelsel. Als eerste stap zal de stijging van de pensioenen in het jaar 2000 en 2001 geen gelijke tred meer houden met de stijging van de netto-lonen.

Alleen de inflatie (momenteel 0,4 procent) zal worden vergoed. Dat levert een bezuiniging op van 3,8 miljard mark. In het jaar 2003 zal een structurele hervorming van het pensioensysteem worden ingevoerd. Een deel van de verminderde AOW-betalingen zal moeten worden opgevangen door particuliere pensioenregelingen. Minister Riester van Sociale Zaken wil bereiken, dat de pensioenbijdragen op het salarisstrookje dalen (van 19,5 naar 19 procent) en dus ook de hoge loonkosten.

De kinderbijslag zal per 1 januari 2000 met 20 mark per maand worden verhoogd. Volgens een uitspraak van het Constitutionele Hof van vorig jaar is de regering gedwongen gezinnen met kinderen meer dan voorheen te ontlasten. Uiterlijk in januari 2002 moet zich dit hebben voltrokken.

De 2,5 miljoen ambtenaren moeten rekenen op minder salaris. De regering overweegt alleen nog de prijsstijgingen te vergoeden.

Bepaalde levensverzekeringen, die niet voor de pensioenvoorziening zijn bedoeld, worden voortaan belast als ze worden uitgekeerd. Mogelijk met 25 procent. Hetzelfde zou gelden voor verzekeringen waarmee woningen worden gefinancierd.- Het mes wordt in de enorme subsidieberg van 120 miljard mark gezet. Boeren moeten rekenen op minder subsidie. Ondernemers mogen in plaats van 30 nog maar 20 procent afschrijven van nieuw aan te schaffen machines, computers en auto's.

Overwogen wordt de uitkeringen van werklozen te verminderen; ook de hoogte van de bijstand is niet veilig.

De milieubelastingen (benzine, energie) zullen verder stijgen.

De vennootschapsbelasting zal dalen van 45 naar 35 procent.