Havo/VWO

Columnist Bomhoff beschreef op 5 juni het kuddediergedrag van de intelligente primatensubsoort, de Nederlander van witte vlucht naar witte scholen rond Utrecht. Naast schoolomgeving vindt in Nederland ook passief-racistische etnische zuivering van woon-, werk- en leefomgeving plaats. Hij concludeert met zijn laatste zin ,,Dat maar 15 procent van de Turkse en Marokkaanse kinderen kiest voor VWO of Havo is in de volle zin van het woord onaanvaardbaar.''

Door het immigratiebeleid van Turkse en Marokkaanse (contract)gastarbeiders van de jaren '60 en '70 met daarna gezinshereniging gecombineerd met een hoger kindersaldo dan autochtone Nederlanders, is het demografisch logisch dat in sommige wijken van grote steden Havo/VWO-afdelingen sluiten.

Waarom moeten kinderen van gastarbeiders, die hiernaartoe zijn gehaald toen er even een tekort was aan laag- en ongeschoold werk, nu opeens allemaal Havo/VWO halen en carrière maken, waarbij hun schoolresultaten als appels en peren vergeleken worden met die van autochtone Nederlanders? Dat gezien de taal en sociaal-economische culturele achterstanden van de Turkse en Marokkaanse etnische minderheden 15 procent voor Havo/VWO kiest vind ik al erg veel. Waarom zou dat onaanvaardbaar zijn? In milieus van autochtone (land)arbeiders komt in het meritocratische Nederland ook sociale migratie voor naar boven maar daar zou 15 procent die voor Havo/VWO kiest, toch ook niet onaanvaardbaar zijn? Wanneer destijds Turkse en Marokkaanse intellectuelen en zakenlieden naar Nederland waren gehaald als daar toen een tekort aan geweest zou zijn, en wanneer van hun kinderen slechts 15 procent voor Havo/VWO zouden kiezen, was dat wel onaanvaardbaar geweest gezien de achtergrond van hun ouders.