Dioxine

Kippen die motorolie aan hun dieet krijgen toegevoegd, koeien en schapen die met restanten van soortgenoten worden gevoerd. De kip eet wat op dat moment het goedkoopst is en als dat gevaren voor de gezondheid van mens en dier oplevert, neemt de sector dat graag voor lief. Als de productie opgeschroefd kan worden, dan gebeurt dat. Kippen die normaal gesproken zo'n 160 eieren per jaar leggen, zijn nu `goed' voor bijna het dubbele.

Kuikens groeien door eenzijdige selectie zo hard dat ze na zes weken slachtrijp zijn. Stimulerende middelen, antibiotica, kunstlicht, kleurstoffen, zogenaamde voedingsproducten die de groei bevorderen en stress tegen moeten gaan.Het dier is gedegradeerd tot productiemachine.

We zouden het niet in ons hoofd halen om omgewerkte olie in onze auto te gooien, maar met een dier dat uiteindelijk in de consumptieketen terechtkomt nemen we het blijkbaar niet zo nauw.