Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Bolkestein

Voormalig VVD-leider Frits Bolkestein (1933) wil tot 2005 Eurocommissaris zijn, het liefst voor Buitenlandse Handel of Mededingingsbeleid. Zijn kansen zijn niet onaanzienlijk. De VVD heeft nog nooit een commissaris geleverd en is dus aan de beurt. Daarnaast geniet Bolkestein niet alleen de steun van zijn eigen partij maar ook die van premier Kok. Als oud-partijleider en voorzitter van de Liberale Internationale is Bolkestein in ieder geval de zware kandidaat die Nederland nodig heeft.

Desondanks is in de campagne voor de Europese verkiezingen van diverse kanten in scherpe bewoordingen gewaarschuwd voor de kandidatuur-Bolkestein. Want, zo luidt de redenering, Bolkestein is als euroscepticus een gevaar voor Europa.

Nu heeft Bolkestein in ieder geval op andere kandidaten voor dat hij zich in woord en geschrift veelvuldig heeft uitgelaten over de toekomst van Europa. Des te merkwaardiger is het dat hem de opvatting wordt toegeschreven dat Europa `af' zou zijn.

Volgens Bolkestein is de Europese integratie nog lang niet voltooid en is met name op het gebied van de economische integratie nog veel te doen.

Het misverstand dat Bolkestein een euroscepticus is, komt waarschijnlijk voort uit zijn afkeer van een federaal Europa. Bolkestein ziet inderdaad niets in een politieke unie of in een gemeenschappelijke defensiemacht. Voor hem is de Europese eenwording in eerste instantie een economisch project. Maar juist op dat terrein is er nog veel werk te doen. De interne markt kan gestimuleerd worden door handelsbelemmeringen weg te nemen. Op die manier kan er één grote Europese vrijhandelszone ontstaan.

Bolkestein is ook helder over de manier waarop hij de interne markt wil stimuleren. Dat wil hij niet doen door nieuwe Europese regels. De interne markt is volgens hem niet gebaat bij sociale wetgeving.

De minder welvarende lidstaten worden er niet beter van als zij het recht op ouderschapsverlof in hun wetgeving moeten opnemen. Bolkestein is juist voorstander van het wegnemen van onnodige regels. Een grootschalige dereguleringsoperatie kan de handel in Europa sterk bevorderen. Negatieve integratie noemt hij dat. Door belemmerende regels op te ruimen, subsidies te schrappen en de interne markt te vervolmaken liggen er ongekende mogelijkheden voor economische groei in het verschiet.