Tabak op recept

De Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties, de WHO, wil volgens een artikel in deze krant van 11 juni tabak wereldwijd volledig in de ban doen. Tabak zou men slechts op recept moeten kunnen krijgen. Gelukkig is het nog lang niet zover, want de VN kan ons terzake niets voorschrijven.

Niettemin kan men zich afvragen welke gevaarlijke en absurde weg de WHO hiermee op gaat. De nieuwe `baas' van deze organisatie, de vroegere Noorse premier Brundtland, is een rabiate tegenstandster van alles wat met tabak en roken te maken heeft. In de korte tijd dat zij de hoogste post bij de WHO bekleedt, heeft het anti-rookbeleid van deze organisatie een volstrekt andere dimensie gekregen.

Als je, zoals de WHO doet, over tabaksproductie en -consumptie praat in termen van ziekte, epidemie en zeer ernstig verslaafden, dan wordt de productie en consumptie van een volstrekt legaal produkt met grote economische waarde volledig gecriminaliseerd. Daarnaast zal een wereldwijd anti-tabakspact - voorzover dat er ooit komt - het gehele proces van productie, bewerking en consumptie van tabaksproducten in de illegaliteit duwen. Ook in Nederland. Voor veel landen zal het verbannen van dit legale produkt ondermijning van de economie betekenen.

Het gaat niet aan om, zoals mevrouw Brundtland dat volgens de kranten doet, roken te vergelijken met een ernstige ziekte die - net als pokken en polio - volledig moet worden uitgeroeid. En een fatsoenlijk en sociaal burger zal het niet op prijs stellen, dat hij of zij na het diner genietend van een rokertje en een goed glas wijn, in de hoek wordt gezet als een zeer ernstig verslaafde. Net zo min als wij mevrouw Brundtland zouden willen vergelijken met een zeer ernstig gefrustreerde.