`Stop export verslaafden'

De Nederlandse Antillen moeten onmiddellijk ophouden hun drugsverslaafden te ,,exporteren'' naar Nederland en hun eigen problemen zelf oplossen.

Dit heeft staatssecretaris De Vries (Koninkrijksrelaties) vanmorgen telefonisch laten weten vanaf St.Eustatius.

De Vries reageerde ,,zeer ontstemd'' op het bericht in deze krant dat de Antilliaanse Statenvoorzitter E. Cova en prominente zakenlieden op Curaçao tientallen enkele reis vliegtickets naar Nederland financieren voor zwaarverslaafde drugsgebruikers.

De verslaafden zouden worden opgevangen in het afkickcentrum De Schakel in Apeldoorn, maar ten minste 13 Antillianen blijken daar binnen enkele weken te zijn weggelopen.

,,Het is ernstig dat vooraanstaande Antilliaanse zakenlieden menen dat ze met het kopen van een enkele reis Nederland problemen kunnen oplossen'', aldus De Vries, die naar eigen zeggen niet op de hoogte was. Hij vindt het ,,verrassend'' dat het Antilliaanse bedrijfsleven liever tickets betaalt dan verslaafdenopvang in eigen land.

De Vries, die een rondreis op de Antillen maakt, zal de Antilliaanse premier S. Römer vragen ,,of haar regering wist van deze operatie''. Op vragen over de eventuele financiële betrokkenheid van de Antilliaanse overheid en het totale aantal verslaafden dat naar Nederland kwam en `verdween', wil hij voor die tijd niet reageren.

De staatssecretaris heeft zijn ambtenaren direct laten nagaan of de Antilliaanse overheid Nederland ooit heeft gevraagd om financiële steun voor verslaafdenopvang in eigen land. Met circa 7000 verslaafden en zo'n 180 opvangplaatsen kampen de Antillen met een groot gebrek aan verslaafdenzorg. Volgens de staatssecretaris is evenwel ,,nooit'' een subsidieaanvraag gedaan voor enig project dan ook dat drugsgebruikers ter plekke kan helpen.

Met E. Mendes de Gouveia, de gevolmachtigde minister van de Antillen te Den Haag die nu met hem meereist, heeft De Vries gesproken over de betrokkenheid van diens directeur R. Candelaria bij De Schakel. Candelaria is daar bestuurslid. De Antilliaanse overheid heeft hem opgedragen deze functie onmiddellijk op te geven, aldus De Vries.

De Vries zegt de Antilliaanse overheid te hebben gevraagd de verslaafdenopvang hoog op de politieke agenda te plaatsen. ,,Men heeft daar onvoldoende aandacht voor gehad. Het beleid moet voortaan gericht zijn op een verbetering van de opvang op de Antillen zelf. Zò kunnen wij niet functioneren.''